Traducere engleză-maghiară pentru "to avert"

EN

"to avert" maghiară traducere

EN to avert
volume_up
[averted|averted] {verb}

to avert
volume_up
elfordít {vb.} (a szemét)
to avert
volume_up
elterel {vb.} (figyelmet)
to avert
volume_up
félrefordít {vb.} (a fejét)

Exemple de folosire pentru "to avert" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYet all this is useless unless a national agreement is reached to avert the crisis.
Mindez azonban hasztalan, ha nem születik nemzeti megállapodás a válság elhárítására.
EnglishThey will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Nem fogják segíteni a válság megakadályozását, mert nem jól irányzottak.
English'Is this the Hand of Friendship to avert the Whip of Calamity?' laughed the Colonel.
- Ez az a barátságos kéz, mely elhárítja a balszerencse ostorát? - nevetett az ezredes.
EnglishWhatever the case, might not the swift destruction of the Vampire Lestat avert it?
Ha igen, nem kellene elejét venni azzal, hogy sietve megöljük Lestat-t?
EnglishWe need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Meg kell előzzük az anarchiát, meg kell akadályozzuk, hogy monopóliumok alakuljanak ki.
EnglishRegine still said nothing, continued to avert her eyes, but she shifted uneasily again.
Regine még mindig nem szólt semmit, lesütötte a szemét, de zavartan ismét pózt váltott.
EnglishThe most urgent priority now is to stop the violence and avert a humanitarian crisis.
A legsürgetőbb kérdés most az erőszak megállítása, és a humanitáriánus válság elhárítása.
EnglishHe might avert it all if he would but tell me what he had done with the three missing stones.
Pedig ő mindezt elhárítaná, ha megmondaná, hogy mit tett a három hiányzó berillel.
EnglishThat is a scenario which it is still perfectly possible to avert.
Ez egy olyan forgatókönyv volna, amely még mindig teljes mértékben elkerülhető.
EnglishThen, he would have been an accessory without any chance to avert the crime.
És akkor Sam úgy lett volna bűnrészes, hogy nincs lehetősége megakadályozni a tett elkövetését.
EnglishImprovement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
Nem számíthatunk a helyzet gyors javulására, de ezen a ponton még elkerülhetjük a katasztrófát.
EnglishWe are told that this is to avert abuses by the right or stop use of offensive language.
Azt mondják, hogy ez a jobboldal visszaélései vagy a sértő nyelvezet elkerüléséhez szükséges.
EnglishBarrett got a legacy and maybe she took the precaution to dope herself so as to avert suspicion.
.. és hátha csak óvintézkedésből mérgezte meg magát, hogy így terelje el magáról a gyanút.
EnglishYou could help us avert a major catastrophe—a human catastrophe.
Segíthetnek nekünk egy nagy katasztrófa elkerülésében.
EnglishThe machine predicts a war, and we go to war to avert it.
- A gép előrejelezte a háborút, és mi előrejelezve is belesétálunk.
EnglishI must tell you the whole story, she said, so that you can understand what we may be powerless to avert.
- El kell mondanom mindent, hogy felmérhessétek, mi az, amit talán nem is tudunk elhárítani.
EnglishAlan was fast enough to avert an utter disaster, but not fast enough to catch the first drawer.
Alan ahhoz elég gyors volt, hogy a torony dőltét megállítsa, de legfölső emeletét már nem kaphatta el.
EnglishUnless attempt made avert this disaster, operation to bring out N to West cannot proceed.
Amíg nem tettünk kísérletet a katasztrófa elhárítására, addig F. Nyugatra történőő kihozatala függőőben marad."
EnglishFortunately, this time it was possible to avert a tragedy.
Szerencsére ez alkalommal sikerült elkerülni a tragédiát.
EnglishNeither should we avert our eyes from what is plain to see.
De nem szabad nem észrevennünk a nyilvánvalót.