Traducere engleză-maghiară pentru "breast"

EN

"breast" maghiară traducere

volume_up
breast {substantiv}

EN breast
volume_up
{substantiv}

1. "of an animal"

breast
volume_up
csecs {substantiv}

2. "of a horse"

breast
volume_up
szügy {substantiv} (ló mellkasa)

3. Anatomie

breast (dar şi: bust, bosom)
volume_up
mell {substantiv}
If the breast is less than 25 percent dense, that's called fatty-replaced.
Ha a mell kevesebb mint 25% sűrűségű, azt zsíros emlőnek nevezik.
Because the breast has become are very political organ.
Mert a mell mára egy nagyonis politikai szervvé vált.
Its no wonder the breast is the target for all men.
Nem csoda, hogy a mell a férfiak elsődleges célpontja.
breast (dar şi: dug)
volume_up
emlő {substantiv}
The factor most responsible for that fire is breast density.
A meghatározó faktor ebben a tűzben az emlő sűrűsége.
Radiologists classify breast density into four categories based on the appearance of the tissue on a mammogram.
A radiológusok az emlő sűrűségét négy csoportba osztják a mammogramon látható szövetkép függvényében.
Now gamma imaging has been around for a long time to image the heart, and it had even been tried to image the breast.
A gamma-sugaras vizsgálatokat régóta használják főleg a szív vizsgálatához és még az emlő leképezéséhez is kipróbálták.
breast (dar şi: bust, bosom)
volume_up
kebel {substantiv}
The Devil was always tempting me with visions of women's breasts.
Az ördög mindig az asszonyi kebel látványával kísértett.
Then it shifted and the shadow's owner came forward and I could see the curves of a woman's breast and hip in the dim light.
Azután megmozdult, a tulajdonosa előrelépett, és a halvány fényben kirajzolódott egy női kebel és egy csípő domborulata.

4. Gastronomie

breast
volume_up
mellehúsa {substantiv}

5. figurativ

breast (dar şi: ghost, mind, psyche, soul)
volume_up
lélek {substantiv}
Even in the severe dressing gown, her arms and breasts were round and soft; and she seemed to me an intriguing soul clothed in rich, mysterious flesh.
Karja és melle még a puritán köntösben is gömbölydeden teltnek látszott, mintha cselszövő lélek öltözött volna pompásan gazdag, rejtelmes testbe.

Sinonime (în engleză) pentru "breast":

breast

Exemple de folosire pentru "breast" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEddie Mars smiled faintly, then nodded and reached into his inner breast pocket.
Eddie Mars halványan elmosolyodott, aztán bólintott, és benyúlt a mellső zsebébe.
EnglishShe snuggled close, feeling the warmth of his hand now, lying idly on her breast.
A férfihoz simult, élvezte kezének melegét, ahogy ernyedten pihen az ő mellén.
EnglishWe're going to show you what the diameter at breast height of a big Redwood is.
Meg fogjuk mutatni, hogy milyen egy nagy mamutfenyő átmérője mellmagasságban.
EnglishIn the taxi she lay against him, still half asleep, her head pillowed on his breast.
A taxiban hozzásimult, még mindig félálomban, fejét a férfi mellkasán nyugtatta.
EnglishLaura's heart seemed to clench as tightly as a fist: a knot of pain in her breast.
Laura szíve ugyanígy összeszorult, mint a szíve: fájdalmas csomó támadt a mellében.
EnglishI knelt before him, as I had done a year ago, pressed his broken hand to my breast.
Elébe térdeltem, ahogyan egy évvel korábban, és torz kezét a keblemre szorítottam.
EnglishHe touched the swell of her breast and felt the strong, and steady beat of her heart.
Megérintette szerelmese duzzadó keblét, és érezte erős, egyenletes szívverését.
EnglishThe pocket book with money and credentials was already in the breast pocket.
A szivarzsebben már ott volt a levéltárca tele pénzzel és a megbízólevelek is.
EnglishHe went around in front of Torn and raised a hand breast-high with leveled forefinger.
Megkerülte Tomot, mellmagasságban felemelte kezét, és előrenyújtotta mutatóujját.
EnglishIt is not about claiming superiority for formula enriched with DHA over breast milk.
Szó sincs a DHA-val dúsított tápszer anyatejjel szembeni elsőbbségének állításáról.
EnglishBut imagine how difficult it would be to find that tumor in this dense breast.
De képzeljék el, mennyire nehéz lenne azt megtalálni ebben a sűrű mellben.
EnglishHe lay down beside her, kissing her throat, running his hand down over her breast.
A férfi lezuhant mellé, a nyakát csókolgatva, kezét végigfuttatva mellein.
EnglishHis name was stitched in yellow on a black patch over his left breast pocket.
Nevét sárga betűkkel a bal oldali mellzsebére varrt fekete foltra hímezték.
EnglishHe continued to stroke her breast, rubbing the ball of his thumb gently over the nipple.
Jack tovább simogatta a mellét, ujja hegyével gyengéden dörgölte a mellbimbóját.
EnglishHe picked her up, tucked her in the breast of his coat, and opened the telescope again.
Lee felemelte a daimónt, kabátjába dugta, azután megint kinyitotta a messzelátót.
EnglishA strange and unset- tling mix of elation and discomfort roiled through Tay's breast.
Lelkesedésből és bánatból kevert, különös, felzaklató érzés töltötte el Tayt.
EnglishI had to keep some to live on, she explained meekly, putting a hand to her breast.
A napi kiadásokra is meg kell tartanom valamit magyarázta szelíden a lány.
EnglishFirst, there is a difference between synthetic DHA and DHA in breast milk.
Először is, különbség van a szintetikus DHA és az anyatejben előforduló DHA között.
EnglishShe stared down intently into his eyes as he looked up from her exposed breast.
El kell venned tőle valamit azért a pénzért cserébe, amit kicsalt tőlem.
English384,000 women, American women, last year went in for elective breast augmentation surgery.
az elmúlt évben 384 000 nő, amerikai nő, vetette magát mellnagyobbító műtét alá.