Traducere engleză-maghiară pentru "brush"

EN

"brush" maghiară traducere

volume_up
brush {substantiv}

EN brush
volume_up
{substantiv}

1. general

brush (dar şi: paintbrush, paint brush)
volume_up
ecset {substantiv}
The Master's brush pointing to the painting that reached to the ceiling above the tiers of scaffolding.
Az ecset rámutat az állványzat fölött a mennyezetig érő festményre.
He backed away from me, the . brush falling from ills hands.
Meghátrált, s az ecset kiesett a kezéből.
Kimutatja egy Magna ecset...
brush
volume_up
kefe {substantiv}
On the dresser was a comb and a black brush with a few blond hairs in its black bristles.
Az asztalon fésű és egy fekete kefe, néhány szőke hajszállal a fekete szőrben.
The nurse loved to brush it, watching the curls roll up as the brush released them.
A nővér szerette kefélgetni, szerette nézni, ahogy a csigák felpöndörödnek, mihelyt a kefe elengedi őket.
Carefully she removed the pink taffeta bow from the back of her hair, and laid it on the dressing table beside the brush and comb.
Óvatosan kivette a hajából a rózsaszín taft masnit, és letette a tükörasztalra, a kefe és a fésű mellé.
brush (dar şi: spinney)
volume_up
csalit {substantiv}
brush (dar şi: shrubbery, spinney)
volume_up
csalitos {substantiv}
brush
volume_up
futó érintés {substantiv}
brush
volume_up
bozontos farok {substantiv} (rókáé)
brush
volume_up
futó találkozás {substantiv} (vmivel)

2. Electronică

brush

Sinonime (în engleză) pentru "brush":

brush

Exemple de folosire pentru "brush" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe lights hummed, almost obscuring the gentle brush of footsteps climbing higher.
A világítótestek zümmögése szinte elnyomta a fölfelé közeledő léptek surrogását.
EnglishHis heart jumped to his throat as one section of the brush moved ever so slightly.
Shea sietve körülnézett, pillantása megakadt tőlük balra egy nagy bokorcsoporton.
EnglishThe sorceress reached up a hand to brush matted hair aside, and that hand trembled.
A varázslónő remegő kézzel félresöpört arcából egy rakoncátlankodó hajtincset.
EnglishJack watched her brush her hair out, something that always gave him pleasure.
Cathy fésülködni kezdett, Jack pedig megállt mellette, és a hajában gyönyörködött.
EnglishJanosz, unaware that he was being watched, once more raised his brush to the canvas.
Janosz nem vette észre, hogy figyelik, újból a vászon felé emelte az ecsetjét.
EnglishThere were even groves of small trees and dense stretches of brush farther on, and .
Kis facsoportok voltak itt, távolabb sűrű bokrok és valami más, valami nem ide való.
EnglishWe even had -- one government minister once told us to brush our teeth in the dark.
Az egyik miniszter még azt is mondta egyszer, hogy sötétben mossunk fogat.
EnglishBeyond the low wall of brush the pale glow in the sky would be the lights of Bay City.
Az alacsony sövényen túl, ahol az a sápadt derengés látszik, az bizonyára Bay City.
EnglishThe thick brush parted to the south and two men, one female and one male, approached.
Dél felől szétnyílt a sűrű aljnövényzet, és egy férfi meg egy nő közeledett.
EnglishI looked up at the ceiling and let them brush the hot water through my hair.
A mennyezetet néztem, és engedtem, hogy nyomkodják a hajamba a meleg vizet.
EnglishThen he darted to the edge of the brush, where Reggie was crouching in terror.
Mark odaszaladt a bokorsorhoz, melynek tövében Reggie összekuporodva és rettegve várta.
EnglishNeglectful is when you do not brush one hundred strokes at night.”
Ha este nem húzod végig legalább százszor a kefét a hajadon, az már hanyagság.
EnglishAnother plus was that the mud on them had caked; he was able to brush off most of it.
Szerencsére a rájuk tapadt sár is megszáradt, és csaknem teljesen sikerült lekefélnie.
EnglishWhen we brush things under the carpet, we store up trouble for the future.
Ha a szőnyeg alá söpörjük a problémákat, elraktározzuk a gondokat a jövőre.
EnglishIt scraped slowly over crackling brush, stopped in the open, and sank.
Lassan elhaladt a bokrok fölött, megállt egy nyílt térségen, és leereszkedett.
EnglishAs he moved the chair back and out of her way, she let herself brush fully against him.
Mikor hátrahúzta a széket, el a felesége útjából, Rowan hozzásúrolta magát.
EnglishThe foreground was accurate, but done in rather obvious brush strokes.
Az előtér részletes volt, a háttér azonban elnagyolt festményre emlékeztetett.
EnglishHe half pushed, half threw Flick in front of him as he raced swiftly toward the tall brush.
Félig tolta, félig lökdöste maga előtt Flicket, úgy nyargalt a magas bokrok felé.
EnglishThe small Styric woman was toying with Ehlana's hair, experimenting with comb and brush.
A styr varázslónő Ehlana hajával játszadozott, a fésűvel és a kefével kísérletezett.
EnglishThey attacked from the brush on all fours again, two figures sliding in the still darkness.
Ismét négykézlábra ereszkedve jöttek ki a bokorból - két kúszó alak a sötétben.