Traducere engleză-maghiară pentru "clatter"

EN

"clatter" maghiară traducere

volume_up
clatter {substantiv}

EN clatter
volume_up
{substantiv}

clatter (dar şi: clack, rattle, rustle, rustling)
volume_up
zörgés {substantiv}
From the bathroom came aclink, a clatter, a metallic rattle, as if something had opened a cabinet and set about exploring the contents in the dark.
A fürdőszobából csörömpölés, zörgés, fémes csörgés hallatszott, mintha valami kinyitotta volna az egyik szekrényt, és éppen most vizsgálná át a tartalmát.
clatter (dar şi: snapping, clashing)
volume_up
csattogás {substantiv}
After a long silence, a brief clattering echoed through the house from another room, startling Vivienne.
Hosszas csend után hirtelen csattogás visszhangzott a házban, ez viszont egy másik szobából hallatszott.
clatter
clatter
volume_up
zsibongás {substantiv}
The air had suddenly become full of sound: clattering, a tinkling of many small bells, music, voices.
A levegő hirtelen hangokkal telt meg: zsibongás, számos kis csengő csilingelőse, zene, lárma.

Sinonime (în engleză) pentru "clatter":

clatter

Exemple de folosire pentru "clatter" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishA happy clatter of kitchen implements began and Susan went into the sitting-room.
A konyhából vidám tányérzörgés hallatszott, Susan pedig bement a fogadószobába.
EnglishA smell of Irish stew and the clatter of plates and murmur of voices came from afar.
Távolról megcsapta az ír gulyás szaga, a tányércsörgés és a beszélgetés halk moraja.
EnglishMost were empty: only a few dishes, half a dozen glasses, a small clatter of flatware.
A legtöbb üres volt: csak néhány edényt, poharakat és evőeszközöket találtam.
EnglishA slight clatter from the equipment on the man's belt alerted his partner.
A fickó felszerelése azonban halkan hozzáütődött a kövezethez és a társa felfigyelt.
EnglishFrom inside the church there came the clatter of people rising from their pews.
Megkapta a megérdemelt ünneplést: a tömegből néhányan még tapsoltak is.
Englishhe growled, and then the sticks fell over with a clatter, adding to the fun.
A francba! dörmögte, és ekkor, hogy a móka teljes legyen, a botok is csattanva eldőltek.
EnglishThe guard jerked at the impact of the dart and slid to the ground in a subdued clatter.
Az őr összerezdült, amikor testébe csapódott a kis tű, majd megadóan a földre rogyott.
EnglishThe toothbrush slipped from his fingers and fell to the floor with a plastic clatter.
A fogkefe kicsúszott ujjal közül, műanyag nyele tompán koppant a padlón.
EnglishPiercingly, too; shards of glass fell from the window-frame with a tinkling clatter.
Túl élesen; törött üvegcserepek estek ki csilingelve az ablakkeretből.
EnglishThe clatter of her donkey-engines split the night like pneumatic drills.
A gőzmotoros csörlők kattogása úgy hasított az éjszakába, akár a présfúró.
EnglishNext morning we heard the guard outside clatter raggedly to attention.
Másnap reggel hallottuk, hogy odakint az őr kapkodva haptákba vágja magát.
EnglishArky backed away, dropping the rake with a clatter and putting both hands over his mouth.
Arky hátrált, nagy zörgéssel elejtette a gereblyét, és mindkét kezét a szája elé kapta.
EnglishFrom somewhere round the corner came the clatter of hooves, a cold hollow sound.
A sarkon túlról patadobaj hallatszott, hideg, üresen kongó hang.
EnglishEliot lit another cigarette, listening to the clatter of printouts.
Eliot újabb cigarettára gyújtott, miközben a gép nyomtatójának kattogását hallgatta.
EnglishThrough the bedlam in the caverns sounded the clatter of steps close at hand.
A barlangmélyi zenebonán át közeledő léptek kopogása hallatszott.
EnglishHe was still speaking, but now the great rattle and clatter of the monster drowned out his words.
Még mindig beszélt, de a fémszörnyeteg kattogása és dübörgése elmosta szavait.
EnglishThere was a great confused clatter of radio traffic, but none of it was directed to base.
ZÛRZAVAROS karattyolás fogadott, de egyik adás sem a központnak szólt.
EnglishJust then the clatter of the taxidermic robot drew everyone's attention.
Ekkor azonban mindenki figyelmét elvonta a csörömpölő tömőgép hangja.
EnglishThe powerful clatter of the engines filled us with a wild sense of hope.
A csörlők erőteljes zakatolása vérmes reményeket ébresztett bennünk.
EnglishI knew this because I heard a clatter of feet on the steps, going down.
Ezt onnan tudtam, hogy hallottam a lépcsőn lerohanó léptek dobogását.