EN clearance
volume_up
{substantiv}

clearance (dar şi: customs clearance)
volume_up
vámkezelés {substantiv}
A key point for companies that is now being implemented is centralised customs clearance through a single point of contact.
A társaságok szempontjából kulcsfontosságú a jelenleg megvalósítási fázisban lévő, egyablakos központi vámkezelés.
So the idea of centralised clearance makes good sense, if it works - and let us hope that it does, under these new rules.
A központi vámkezelés ötlete jónak tűnik, már ha működik és reméljük működni is fog ezekkel az új szabályokkal.
175 million customs declarations are handled annually, with an average customs clearance taking only two minutes.
Évente 175 millió vámárú-nyilatkozat kezelésére kerül sor és átlagosan vámkezelés összesen mintegy két percet vesz igénybe.
clearance (dar şi: admission, authority, chop, concession)
volume_up
engedély {substantiv}
You're undercover without clearance or backup?
Beépültél engedély és fedezet nélkül?
- Engedély megadva - mondta egy hang.
felszállási engedély kiadásának helye
clearance (dar şi: interstice, interval, space)
volume_up
térköz {substantiv}
The vertical clearance is the vertical open space between the front edge of the seat and the roof of the tractor.
A függőleges térköz a függőleges irányban mérhető szabad távolság az ülés elülső széle és a traktor teteje között.
The upper part of the clearance allowed for the passenger may only be limited at the rear by a radius not exceeding 300 mm (see appended drawing).
Az utas számára biztosított térköz felső része csak az ülés hátoldalánál korlátozható 300 mm-nél nem nagyobb sugárral (lásd a rajzot a függelékben).
clearance (dar şi: bargain sale, sale)
volume_up
kiárusítás {substantiv}
clearance
volume_up
elvámolás {substantiv}
clearance
felszállási engedély kiadásának helye
clearance (dar şi: flaw, gap, interstice, joint)
volume_up
hézag {substantiv}
clearance (dar şi: pass, ticket, warrant)
volume_up
igazolvány {substantiv}
clearance
leszállási engedély kiadásának helye
clearance
volume_up
megtisztítás {substantiv}
clearance
clearance
volume_up
szabad mozgás {substantiv}
clearance (dar şi: field, ground, place, range)
volume_up
tér {substantiv}
clearance (dar şi: docket, grand chop)
volume_up
vámnyugta {substantiv}
clearance
volume_up
vámvizsgálat {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "clearance":

clearance

Exemple de folosire pentru "clearance" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishUh, we have to close the door, and we don't have clearance f rom the tower.
Uh, be kell csuknunk az ajtókat és a torony sem engedélyezte még a felszálást.
EnglishSo, I do not need any security clearance for the pre-trial portion.
Szóval, akkor nincs szükségem semmilyen engedélyre az előzetes tárgyalás során.
EnglishThey received clearance from the guards surrounding the huge bomber and climbed inside.
A bombázót körülvevő őrök szabad utat adtak, ők pedig bemásztak a gépbe.
EnglishWhat level of security clearance do we want to grant to how many Members?
Milyen szintű biztonsági hozzáférést akarunk lehetővé tenni, és mennyi tagállam számára?
EnglishThere must be a clearance of at least 920 mm above the surface of the passenger seat.
4. Legalább 920 mm térközt kell biztosítani az utasülés felülete fölött.
EnglishWe can, in the current framework, do more for economic coordination and clearance.
A jelenlegi keretek között tudunk többet tenni a gazdasági koordinációért és az elszámolásért.
EnglishAs trusted as Nick Thompson was, Jack couldn't know how much clearance he had.
Bármennyire is bízott Nick Thompsonban, azt nem tudta, hogy milyen jogosultságokkal rendelkezik.
English- You called me at 6.30 this morning to get clearance to bring a weapon to the breakfast.
Fél hétkor hívott fel belépési engedélyért, és fegyvert csempészett be.
EnglishDo you know the clearance you have on your differential and your body frame on this?
Tudja, milyen közel van itt az úthoz a differenciál meg az alváz?
EnglishSo it's probably somebody who's been briefed in and has a clearance.
Valaki, akit rendszeresen tájékoztatnak, és aki megfelelő jogosultságokkal rendelkezik.
EnglishThe clearance for the mission comes from the top of our society.'
Egyelre errl sem árulhatok el többet, de az akciót a legmagasabb szinten hagyták jóvá.
EnglishI'll ring Frey when I get to the office and ask for formal clearance.
Amint visszaérek a hivatalba, fölhívom Freyt, és megkérem, hogy adjon hivatalos engedélyt.
EnglishReal security, security checks, security watch, security clearance.
Valódi biztonság, biztonsági ellenőrzések, biztonsági megfigyelés, biztonsági átvilágítás.
EnglishCall ahead for clearance, and make sure you're not followed.
Telefonáljon ide, mielőtt idejönne, és győződjön meg róla, hogy nem követik.
EnglishThe ratio of clearance to new forest growth is even higher than 100%.
A fakitermelés és az új növedék aránya már a 100%-ot is meghaladja.
EnglishYou'll need a security clearance, and you'll need to sign a very strict non-disclosure agreement.
Át kell esnie egy biztonsági vizsgálaton, és alá kell írnia egy titoktartási szerződést.
EnglishHow can copyright clearance be simplified in the internet age?
A szerzői jog kezelését hogyan lehet egyszerűsíteni az internet korában?
EnglishClearance for home use shall be governed by the provisions of this Annex.
A belföldi forgalom számára szánt áruk vámkezelését ennek a mellékeltnek a rendelkezései szabályozzák.
EnglishClearance of goods outside the business hours of the customs office
Az árunak a vámhivatal hivatali idején kívül történő vámkezelése
EnglishSure, but won't they be suspicious of a pizza man with a security clearance?
Persze, de nem lesz gyanús egy pizza kihordó kártyával?