Traducere engleză-maghiară pentru "complacent"

EN

"complacent" maghiară traducere

EN complacent
volume_up
{adjectiv}

complacent (dar şi: self-righteous, self-sufficient, smug)
'Give it to the complacent bastards!' he said last night 'Tell those smug briquets!'
- Jól mondja csak meg azoknak az önelégült nyomorultaknak! - mondta tegnap este.
`Again, I cannot be passive, nor complacent, nor negligently ignorant.
Ismétlem, nem lehetek passzív, önelégült, nemtörődöm vagy tudatlan.
Mindig olyan átkozottul önelégült volt.
complacent (dar şi: compliant, facile, fond, forgiving)
complacent (dar şi: affable, bland, comely, endearing)
complacent (dar şi: affable, bland, civil, courteous)
complacent (dar şi: amicable, cordial, good-natured, gracious)
complacent (dar şi: arrogant, conceited, lofty, presumptuous)
It was soothing, which was nice after such a stressful day, but it was also vilely complacent.
Vigasztaló hang volt, ami kellemes egy ilyen zaklatott nap után, de ugyanakkor visszataszítóan öntelt.

Sinonime (în engleză) pentru "complacent":

complacent

Exemple de folosire pentru "complacent" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou may be complacent today, but you are increasingly being held in contempt.
Lehetnek Önök ma önelégültek, de egyre inkább a megvetés lesz az osztályrészük.
EnglishWe have reached a compromise proposal, but I assure you we will not remain complacent.
Sikerült kompromisszumra jutnunk, de biztosíthatom, hogy nem elégszünk meg ennyivel.
EnglishColonel Easterbrook smiled indulgently and gave his moustache a complacent twirl.
Easterbrook ezredes önelégülten mosolyogva pödört egyet a bajuszán.
EnglishSo far all they have done is drive straight forward, and I think they are becoming complacent.
Eddig csak mentek nyílegyenesen előre, és azt hiszem, kezdenek önelégültté válni.
EnglishI am not complacent about it at all, but I am realistic about exactly where we are.
Mindenfajta önelégültség nélkül azt gondolom, hogy reálisan látom, hogy pontosan hol tartunk.
EnglishThose in favour of the Treaty cannot afford to be complacent in any way.
Azok, akik támogatják a Szerződést, nem engedhetik meg maguknak, hogy önelégültek legyenek.
EnglishTheir watcher had grown complacent; he stepped through the archway totally unsuspecting.
A tünde abszolút magabiztos volt; gyanútlanul fordult be a sarkon.
EnglishDuring all this Duddits sat in the back seat, perfectly complacent, his lunchbox on his lap.
Duddits egész idő alatt tökéletes nyugalommal üldögélt a hátsó ülésen, ölében az uzsonnatáskával.
EnglishIt makes them complacent because they don't see any possibility of change.
Öntelté teszi őket, mert nem látnak esélyt a változásra.
EnglishBut our power may have peaked; we may be becoming complacent, even decadent.
Persze ki tudja, talán innen már lefelé visz az út.
EnglishEconomic growth: the European Council must not become complacent.
Gazdasági növekedés: az Európai Tanács nem lehet elégedett.
EnglishHis complacent glee had become a caricature, betraying the fact that all was not well by any means.
Önelégült vidámsága valóságos karikatúrává vált, és arról árulkodott, hogy bizony nincs valami jól.
EnglishHowever, this is no reason to be complacent and it is certainly not the outcome of an inevitable process.
Ez azonban még nem ok az önelégültségre, amint tény, hogy mindez nem egy elkerülhetetlen folyamat eredménye.
EnglishHowever, this does not mean we should be complacent.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy elbízhatjuk magunkat.
EnglishThe whole face had a complacent, rather foolish look.
Az egész arc önelégültnek, kissé ostobának látszott.
EnglishWhile the referendum on self-determination for Southern Sudan was a major success, we cannot afford to be complacent.
Noha a Dél-Szudán önrendelkezéséről tartott népszavazás nagy siker volt, nem bízhatjuk el magunkat.
EnglishYes, Eleanor Vansittart was - how shall I put it - she was always very complacent, very superior about everything.
Igen, Eleanor Vansittart, hogy is mondjam, mindig magabiztos volt, mindig tévedhetetlenül fensőbbséges.
EnglishLet's play dumb and complacent for a while.
Egy darabig játsszuk az ostobát és az önelégültet.
EnglishYou are going to tell me or are you just going to sit there looking fat and complacent and watch me being glad?
Elmondja végre, hogy áll a dolog, vagy csak azért ülnek itt, kövéren és önelégülten, hogy lássák, milyen boldog vagyok?
EnglishOver the last 30 years, we have all become complacent as food prices declined year after year after year in real terms.
Az elmúlt 30 év során valamennyien nagyon önelégültek voltunk, mivel az élelmiszerárak reálértéke évről évre csökkent.