Traducere engleză-maghiară pentru "to confound"

EN

"to confound" maghiară traducere

EN to confound
volume_up
{verb}

Exemple de folosire pentru "to confound" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFancy his having the insolence to confound me with the official detective force!
Ez a kis incidens még vonzóbbá teszi számomra ezt az amúgy sem érdektelen ügyet.
EnglishWithout giving the card-player another moment to confound him, he fired.
Gondolkodási időt sem hagyva Mamouliannek, hogy a hatalmába kerítse, meghúzta a ravaszt.
EnglishI write not these things to confound you: but I admonish you as my dearest children.
Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket.
EnglishI like you, take Trump - (confound it!) - take Vautrin's word for it.
Úgy igaz, ahogy Vasf... (ezer mennykő), ahogy Vautrin a nevem.
EnglishGo to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
EnglishI believe that might indeed confound the Church.
Azt hiszem, így valóban kijátszhatjuk az egyházat.
EnglishAll he does seems to confound, its true.
És minden, amit tesz, olyan zavarosnak tűnik, ez is tény.
EnglishWe'll teach these magnates that they cannot ride roughshod over the rights of the commoners, confound them!
Meg kell tanítani ezeket a nagyurakat, hogy nem tiporhatják lábbal a magunkfajta köznép jogait, hogy zavarodjanak meg!
EnglishConfound it, he borrowed three hundred rubles from me.
És én még háromszáz rubelt adtam neki!
EnglishThe unexpected tends to confound them.
EnglishConfound it all, he was probably playing golf, speculating at the clubhouse over what could have happened to Meadowes!
Hogy a fene álljon belé, most bizonyára golfozik vagy a klubházban beszélget a többiekkel, arról, hogy mi történhetett Meadowesszal!
EnglishConfound it all, Samwise Gamgee!
EnglishIt is possible that they may be among those who understand my Zarathustra: how could I confound myself with those who are now sprouting ears?
Ok lehetnek azok, akik Zarathustrámat megértik: mert hogyan is téveszteném össze magam azokkal, kiknek már ma kinyílnak a fülek?
EnglishHe has chosen thee to work miracles, heal the sick, convert the Pagans, enlighten sinners, confound the Arians, and establish peace in the Church.
Kiválasztott, hogy csodákat tégy, meggyógyítsd a betegeket, megtérítsd a pogányokat, megvilágosítsd a bűnösöket, összezúzd az ariánusokat, és helyreállítsd az Egyház békéjét.
EnglishTherefore is the name of it called Babel; because the Lord did there confound the language of all the earth: and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth.'
Ezért nevezek annak nevét Bábelnek; mert ott zavara össze az Úr az egész Föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész Földnek színére."