Traducere engleză-maghiară pentru "controversial"

EN

"controversial" maghiară traducere

EN controversial
volume_up
{adjectiv}

controversial (dar şi: contentious, vexed, disputed)
Political speech has to be protected, especially when it is controversial.
A politikai beszédet védeni kell, különösen akkor, ha vitatott.
Who decides what constitute controversial political beliefs?
Ki határozza meg, hogy mit jelent a vitatott politikai meggyőződés?
It talks specifically about 'controversial political' speech.
"Vitatott politikai” beszédet említ.
controversial (dar şi: contentious, disputable, uncertain, vexed)
volume_up
vitás {adj.}
With friends it is all the more important to discuss controversial subjects openly.
Barátok között még fontosabb, hogy a vitás kérdésekről nyíltan beszéljenek.
Youth is never a controversial area: youth is a necessity.
Az ifjúság soha sem vitás terület: az ifjúság szükségszerűség.
A second point of this unusually controversial project is the European Union's energy security.
A második pont e vitás projekt kapcsán az Európai Unió energiaellátásának biztonsága.
controversial

Exemple de folosire pentru "controversial" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThirdly, this is a controversial subject that has also been tackled by Mr Liese.
Harmadsorban, jelentkezik egy ellentmondásos téma, melyet Liese úr már taglalt.
EnglishThis controversial issue will affect every one of us over the next two years.
Ez az ellentmondásos kérdés mindnyájunkat érinteni fog a következő két év során.
EnglishNo controversial subjects were raised during the party on Ginger's instructions.
Ginger utasításainak megfelelően egyetlen kétértelmű téma sem került szóba.
EnglishNow to the most controversial part of the report - the issue of unbundling.
Most következik a jelentés legellentmondásosabb része - a szétválasztás kérdése.
EnglishAnimal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
Az állatkísérletek területe igen ellentmondásos, és erkölcsi dilemmára ad okot.
EnglishThe directive on electrical and electronic equipment is highly controversial.
Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló irányelv nagyon ellentmondásos.
EnglishAnd in time, my views went from controversial to more or less consensus today.
és idővel a nézeteim vitatottból mára többé-kevésbé elfogadottakká váltak.
EnglishIt is always controversial when you are asked to give yourselves resources.
Mindig ellentmondásos, ha valakit arra kérnek, hogy saját magának adjon forrásokat.
EnglishSimone, before the break you were taking a rather controversial position.
Simone, a reklám előtt elég megkérdőjelezhető véleményt osztottál meg velünk.
EnglishWe all know that patient information about medicines is a controversial topic.
Mindannyian tudjuk, hogy a gyógyszerekre vonatkozó betegtájékoztatás ellentmondásos téma.
EnglishThe sole possible exception is syphilis, whose area of origin remains controversial.
Az egyetlen lehetséges kivétel a szifilisz, amelynek származási helye ma sem egyértelmű.
EnglishThe European Globalisation Adjustment Fund is a controversial mechanism.
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap egy ellentmondásos mechanizmus.
EnglishWhat I have said is not meant to be controversial: it is not Parliament's fault.
Nem szántam ellentmondásosnak, amit mondtam: nem a Parlament hibája.
EnglishThis indicates to us that you propose postponing controversial or difficult issues.
Ez számunkra azt jelzi, hogy ön az ellentmondásos vagy nehéz kérdéseket el kívánja odázni.
EnglishThis proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
Ez az irányelvjavaslat azonban kényes és ellentmondásos témára irányul.
EnglishThis is a difficult and controversial issue which raises important questions.
Ez egy nehéz és ellentmondásos téma, amely fontos kérdéseket vet fel.
EnglishI voted against, as I believe this to be a very controversial idea.
Én ellene szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy ez egy nagyon vitatható elképzelés.
EnglishI must address the very controversial issue of endocrine disrupters.
Beszélnem kell az endokrin zavarokat okozó anyagok nagyon ellentmondásos kérdéséről.
EnglishIf that is true about anything, it is true about this controversial, complex subject.
Ha ez igaz valamire, nos, akkor erre az ellentmondásos, összetett témára mindenképpen igaz.
EnglishParticularly controversial is its interference in the affairs of the food processing industry.
Különösen ellentmondásos a beavatkozása az élelmiszer-feldolgozó ipar ügyeibe.