Traducere engleză-maghiară pentru "debate"

EN

"debate" maghiară traducere

volume_up
debate {substantiv}
HU

EN debate
volume_up
{substantiv}

debate (dar şi: argument, contention, contest, controversy)
volume_up
vita {substantiv}
The debate on the global climate is not a European debate but a global debate.
A globális éghajlatról szóló vita nem európai vita, hanem globális jellegű.
Debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (debate)
Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről(vita)
The debate on cohesion policy is above all a debate on the allocation of funds.
A kohéziós politikáról szóló vita elsősorban a források allokációjának vitája.

Sinonime (în engleză) pentru "debate":

debate

Exemple de folosire pentru "debate" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Végezetül úgy vélem, az e témában folytatott vitában egy dologról nem beszéltünk.
EnglishAs it is not a legislative text, there is no debate and there are no amendments.
Mivel nem jogalkotási aktusról van szó, nem kerül sor vitára és módosításokra.
EnglishI think that the opposition and others are now beginning to tire of this debate.
Véleményem szerint az ellenzék és mások is kezdenek belefáradni ebbe a vitába.
EnglishTherefore, we are now joining a debate that the Commission has already prepared.
Ezért olyan vitába kapcsolódunk most be, amelyet a Bizottság már előkészített.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Elnök úr! Ennek a vitának véleményem szerint három sarkalatos pontja van.
English(CS) I would like to follow up on the politically charged debate we had yesterday.
(CS) Szeretnék a tegnap lefolytatott politikai töltésű vitához megjegyzést fűzni.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Szeretnék köszönetet mondani összes kollégánknak, akik részt vettek a vitában.
EnglishI think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
Úgy vélem, egyenlő esélyt kell adni a képviselőknek a vitában való részvételre.
EnglishFour members of the PPE-DE Group speaking in the debate on the Botopoulos report!
A PPE-DE képviselőcsoport négy tagja szólal fel a Botopoulos-jelentés vitáján!
EnglishI am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
Ezért nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy hozzájáruljak ehhez a vitához.
EnglishThat is why I called then for a debate in the EU about a boycott of the Olympics.
Akkoriban ezért követeltem, hogy az EU-ban vitassuk meg az olimpia bojkottját.
EnglishIt provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
A vitához, a nyitott párbeszédhez és a szabad véleménycseréhez biztosít keretet.
EnglishThis is another point that needs to be made forcefully in the present debate.
Ez is egy olyan tény, amit a jelenlegi vitában határozottan le kell szögeznünk.
EnglishThe debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
Az EU 2020 gazdasági stratégia megvitatása természetszerűleg szerepel a napirenden.
EnglishThis is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
Sajnálatos, hogy épp ilyen körülmények közepette kell a mai vitának megtörténnie.
EnglishWe all met with the Governor to debate what we should undertake the next day.
Mindnyájan találkoztunk a kormányzóval, hogy megvitassuk a másnapi teendőinket.
English(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
(NL) Elnök asszony, szeretnék néhány pontot megemlíteni ebben a rövid vitában.
EnglishThere is a need for continued detailed debate on the various issues it raises.
Az abban felvetett különféle kérdések további részletes megvitatására van szükség.
English(FI) Madam President, I wish to bring a northern perspective to this debate.
(FI) Elnök asszony, én északi perspektívát szeretnék ehhez a vitához hozzátenni.
EnglishAll violence will soon give way to a refinement of debate and exchange of knowledge.
Az erőszak hamarosan átadja a helyét a rafinált vitáknak és a tudás cseréjének.