Traducere engleză-maghiară pentru "to ensure"

EN

"to ensure" maghiară traducere

EN to ensure
volume_up
[ensured|ensured] {verb}

It will therefore ensure greater stability.
Ezáltal nagyobb stabilitásról is gondoskodik majd.
With this regulation, the European Union will ensure much safer use of pesticides.
E rendelettel az Európai Unió gondoskodik a peszticideknek a korábbinál jóval biztonságosabb felhasználásáról.
Therefore, the Czech Presidency will ensure that work continues intensively over the coming months.
Ezért a cseh elnökség gondoskodik arról, hogy a következő hónapokban folytatódjon az intenzív munka.
It is not the most elegant of agreements, but it does ensure more democracy in Europe.
Nem a legelegánsabb megállapodás, de nagyobb demokráciát biztosít Európa számára.
Direct supply of products will ensure a varied diet.
A termékek közvetlen elosztása változatos étrendet biztosít majd.
What will low or little government debt ensure?
Mit biztosít az alacsony vagy kismértékű államadósság?

Exemple de folosire pentru "to ensure" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSecondly, we should ensure that we have specific targets for combating poverty.
Másodszor a szegénység elleni küzdelem terén konkrét célokat kellene kitűznünk.
EnglishInstead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
Inkább mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy a folyamat békés legyen.
EnglishI would like to ask you how you ensure that no conflicts of interest come about.
Szeretném megkérdezni, hogy miként biztosítja az érdekellentétek elkerülését.
EnglishWe ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
Szabad versenyt és olcsó árukat biztosítunk, és ez mind nagyon is rendjén van így.
EnglishWe will be here to ensure that the EIB's investments pursue these objectives.
Itt leszünk, hogy biztosítsuk, hogy az EBB beruházásai ezeket a célokat követik.
EnglishWould all passengers ensure that they keep their luggage with them at all times.
Minden utas köteles.. magánál tartani a poggyászát, amíg a repülőtéren tartózkodik.
EnglishAlso, how are we to ensure transparency in the management of development aid?
Továbbá, hogyan biztosítsuk a fejlesztési támogatás kezelésének átláthatóságát?
EnglishFourthly, we shall ensure that the new sequence of procedures is more transparent.
Negyedszer, biztosítanunk kell az eljárások új sorának nagyobb átláthatóságát.
EnglishTherefore, we must all play our part to ensure that real convergence occurs.
Ezért mindnyájunknak tennie kell a dolgát, hogy biztosítsuk a reálkonvergenciát.
EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Ma is működik és nem csak azért, hogy saját erőforrásainak begyűjtését biztosítsa.
EnglishHave you come back to ensure the taxpayers' dollars are keeping me comfortable?
Azért jött, hogy megbizonyosodjon, hogy az adófizetők pénze kényelmesen tart?
EnglishWith this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job.
Ezt figyelembe véve biztosítanunk kell, hogy minden támogatást megkapjon munkájához.
EnglishIs it not true that the task of the EASA is to ensure high safety standards?
Nem lenne igaz, hogy az EASA feladata a magas biztonsági színvonal biztosítása?
EnglishWe need to ensure that research and innovation are at the heart of our strategy.
Biztosítanunk kell, hogy a kutatás és az innováció stratégiánk középpontjában legyen.
EnglishWe must also ensure that there is real coordination between the 27 Member States.
Azt is biztosítanunk kell, hogy a 27 tagállam között tényleges összhang van.
EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Ezért nagyon fontos annak biztosítása, hogy a hatásvizsgálatok függetlenek legyenek.
EnglishI would be grateful if you could go back to that and ensure that it was rejected.
Hálás lennék, ha vissza tudna térni ehhez, és gondoskodna az elutasításáról.
EnglishTo this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.
Ennek érdekében megfelelő forrásokat kell biztosítani a vámhatóságok számára.
EnglishThere is no effective way to ensure the safe use of dichloromethanes for the public.
Nincs hatékony módja a diklór-metán biztonságos használatának a lakosság számára.
EnglishThere is therefore a need to ensure that the data collected is not abused.
Ezért biztosítani kell, hogy az összegyűjtött adatokkal ne történjen visszaélés.