Traducere engleză-maghiară pentru "environmental costs"

EN

"environmental costs" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "environmental costs".

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

environment substantiv
Hungarian
to cost verb
cost substantiv
Hungarian

Exemple de folosire pentru "environmental costs" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Más előnyöket is kínál a környezetvédelem és a költségek csökkentése tekintetében.
EnglishEveryone has to make the effort; that is why environmental costs need to be internalised.
Mindenkinek kell tennie erőfeszítéseket; ezért kell internalizálni a környezeti költségeket.
English- (SV) Aviation must pay for its environmental costs, and therefore this proposal is good.
- (SV) A légi közlekedésnek meg kell fizetnie saját környezeti költségeit, ezért a javaslat kedvező.
EnglishWe know that our current economic model fails to integrate environmental costs into market prices.
Köztudott, hogy a jelenlegi gazdasági modell nem építi be a környezetvédelmi költségeket a piaci árakba.
EnglishParliament should instead focus on forcing transport to bear its environmental costs.
A Parlamentnek inkább arra kellene törekednie, hogy a szállításra terhelődjenek az ezáltal okozott környezetvédelmi externáliák.
EnglishTransport which does not bear its environmental costs, on the other hand, is a major problem.
Ezzel szemben a szállítás, amíg nem terhelődik rá az általa előidézett környezetvédelmi költség, nagyon is komoly probléma.
EnglishOur job is to ensure that the environmental costs of consumption are reflected in the prices consumers pay.
Az a dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztás környezeti költségei megjelenjenek a fogyasztók által fizetendő árakban.
EnglishOf these, the most important is the internalisation of the external costs of transport, such as environmental costs.
Ezek közül a legfontosabb a szállítás externális költségeinek, például a környezeti költségeknek az internalizálása.
EnglishIt is impossible to quantify the human, social and environmental costs of the Deepwater Horizon disaster in financial terms.
Lehetetlen pénzügyi fogalmak szerint számszerűsíteni a Deepwater Horizon katasztrófájának emberi, szociális és környezetvédelmi költségeit.
EnglishThis means including all costs, and that includes the environmental costs brought about by the CO2 emissions of aircraft.
Ez pedig az összes költségre vonatkozik, amelybe beletartoznak a repülőgépek szén-dioxid-kibocsátása által megteremtett környezeti költségek is.
EnglishThe proposers of this resolution are quite right to be horrified by the environmental and other costs of the BP tragedy in the Gulf.
Az állásfoglalás ajánlóinak tökéletesen igazuk van, amikor megrémülnek a BP által az Öbölben előidézett tragédia környezeti és egyéb költségeitől.
EnglishFor this reason, it is important for us to know if the environmental costs, such as climate changes, will be a part of this proposal.
Ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a környezetvédelmi költségeket, mint az éghajlatváltozás költségeit, tartalmazza-e ez a javaslat.
EnglishHowever, we must also consider and set effective parameters for a property policy, including maintenance and environmental protection costs.
Mérlegelnünk kell azonban a tulajdonpolitikánkat is, és hatékony paramétereket kell kitűznünk, a fenntartási és környezetvédelmi költségeket is beleértve.
EnglishThe procurement decision would thus in future not be based solely on the price of the vehicle but also on the environmental costs that it involves throughout the vehicle's life.
A beszerzési döntést a jövőben tehát nem kizárólag csak a jármű árára alapoznák, hanem a jármű egész életciklusára megállapított környezetvédelmi költségekre is.
EnglishThis is an innovative initiative which I welcome, as it allows environmental and social costs to be taken into account and is not limited merely to infrastructure costs.
Üdvözlöm ezt az innovatív kezdeményezést, mivel lehetővé teszi a környezeti és szociális költségek elszámolását, és nem korlátozódik pusztán az infrastrukturális költségekre.
EnglishGNSS applications and services in the area of transport have various implications for security, for effectiveness, and for the economic and environmental costs of all modes of transport.
A közlekedési GNSS-alkalmazások és -szolgáltatások kihatnak a biztonságra, a hatékonyságra és az összes közlekedési forma gazdasági és környezeti költségeire.
EnglishThis is also one reason why I am in favour of all external costs, and thus environmental costs too, being passed on to the consumers of manufactured and consumer goods.
Ez is azon okok közé tartozik, amiért helyeslem, hogy minden külső költség, tehát a környezetvédelmi költségek is az iparcikkek és a fogyasztási cikkek fogyasztóira háruljanak.
EnglishExpansion of the use of environmentally friendly technologies is a function of internalising environmental costs and introducing a taxation system based on carbon dioxide emissions.
A környezetbarát technológiák elterjedése függvénye a környezeti költségek internalizálásának, illetve a széndioxid-kibocsátásra épülő adóztatási rendszer bevezetésének.

Mai multe cuvinte

English
  • environmental costs

În dicționarul român-italian vei găsi mai multe traduceri.