Traducere engleză-maghiară pentru "giggle"

EN

"giggle" maghiară traducere

volume_up
giggle {substantiv}

EN giggle
volume_up
{substantiv}

giggle (dar şi: chuckle, snigger, titter, snicker)
volume_up
kuncogás {substantiv}
A few whispers were exchanged, and a giggle or two.
Néhányan összesúgtak, kuncogás hallatszott.
The giggles stopped dead, but she didn't mind the slap any more than last night.
A kuncogás rögtön abbamaradt, de a pofon most sem zavarta jobban, mint az éjszaka.
There was a chorus of giggles from behind, most of them malicious.
Az asztaloknál kórusban hangzott fel a kaján kuncogás.
giggle (dar şi: snigger, titter, cackle, snicker)
volume_up
vihogás {substantiv}
The giggling, like the laughter of demons, followed her down into darkness.
A vihogás, akár démonok kacaja, kísérte őt a sötétség mélyére.
There was a self-conscious giggling among the hunters.
A vadászok között kényszeredett vihogás hallatszott.
Újabb vihogás tört ki belőle.

Sinonime (în engleză) pentru "giggle":

giggle
English

Exemple de folosire pentru "giggle" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMorgaine bent her head and bit her lip, suddenly afraid she would giggle aloud.
Morgaine lehajtotta a fejét, s az ajkába harapott, mert félt, hogy elneveti magát.
English'And all for the sake of a white stallion,' said Kim, with a giggle, his eyes aflame.
- És mindezt egy fehér mén kedvéért? - szólt Kim vigyorogva, csillogó szemmel.
EnglishDo not grimace, blow out your cheeks; do not giggle, with or without reason.
Ne fintorogj és ne fújd fel az arcod ne kuncogj sem okkal, sem ok nélkül!
EnglishWillie's laugh would have been a giggle if it had been higher pitched.
Willie nevetése akár vihogásnak is beillett volna, ha magasabb hangon szólt volna.
EnglishAll the boys except Piggy started to giggle; presently they were shrieking with laughter.
Röfi kivételével valamennyien röhincsélni kezdtek, a nevetés egyre jobban elharapózott.
EnglishMa Joad on trumpet in hell Kurtz thought and this time he did giggle.
Ma Joad a pokolban trombitál, gondolta Kurtz, és ezúttal vihogott is.
EnglishHer wooden shoes clattered across the floor, and she had an inane giggle.
Facipője csattogott a padlón, és megállás nélkül együgyű vihogással szórakoztatta a közönséget.
EnglishWe smile and giggle as the land flattens and the traffic lightens.
Nevetünk és kuncogunk, ahogy a vidék egyre laposabbá válik, és a forgalom gyérülni kezd.
Englishsaid Kim, with a boy's giggle.
- Olyan nagy kolonc voltam eddig? - szólt Kim kisfiúsan kacagva.
EnglishHe looked at Flute, who had both hands across her mouth as if to stifle a giggle.
Furulyára nézett; a kislány mindkét kezét a szájára szorította, mintha a nevetését akarná visszatartani.
EnglishHe looked at her solemnly for several seconds, and then began to giggle.
A következő pillanatban a ház vagy harminc centire volt a talajtól, alatta tündöklő kék tűzpárna.
EnglishI've heard that men like this, she said with a sparkle and a giggle.
Azt hallottam, hogy a férfiak szeretik, ha ilyen kuncogott a lány.
EnglishThis operation struck him as highly amusing, and he let out his high-pitched giggle again.
A művelet remekül elszórakoztatta, és ismét élesen felröhögött.
EnglishFrom the scrub below came a high giggle, then more hoarse chuckles as others joined in.
Fülsértő nyihogás csapott föl a lenti bozótból, amihez több irányból felharsanó röhögő kórus csatlakozott.
EnglishYou couldn't imagine Miss Rich being fat, said Jennifer with a giggle.
Miss Richet nehéz kövérnek elképzelni vihogott Jennifer.
EnglishWhich, Igraine thought, suppressing a giggle, would not be very difficult.
Ami, gondolta a kuncogását elfojtva, nem nagy dolog.
EnglishAnd onions and carrots and chives and-- Danny's giggle, fading, then cut off by the firm click of the bathroom door.
Danny kuncogott, aztán a hangját elvágta a fürdőszobaajtó határozott csapódása.
English[ Both giggle ] Did you leave a boyfriend or anything back in Minnesota?
Van barátod, vagy valakid odahaza Minnesota-ban?
EnglishHe will surely want to kiss you, said Chlodys with a giggle.
- Biztos meg akar majd csókolni - mondta Chlodys kuncogva.
EnglishI need a new office chair any­way, she added with a giggle.
Úgyis kellene egy új forgószék! tette hozzá nevetve a lány.