Traducere engleză-maghiară pentru "grabbed hold"

EN

"grabbed hold" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "grabbed hold".

Exemple de folosire pentru "grabbed hold" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishBefore Hood could stop him, he grabbed hold of the creature's coat and pulled.
Mielőtt Hood megfékezhette volna, megragadta és megrántotta a szörny köpenyét.
EnglishWe shot backward almost five feet toward the door, but then the undertow grabbed hold again.
Legalább ötméternyit csúsztunk az ajtó felé, amikor ismét elkapott a mélyáramlat.
EnglishShe grabbed a fierce hold of Mischiefs hand and said: Wherever you all go, I go.
Tiszta erőből megragadta Pajkos kezét, és azt mondta: Oda megyek, ahová ti, bárhol is legyen az.
EnglishHe grabbed hold of me suddenly, materializing at my side, and Gabrielle was thrown to the floor.
Váratlanul felbukkant mellettem, és megragadott, a földre taszítva Gabrielle-t.
EnglishHe grabbed her, trying to hold her motionless; crushed her into his arms.
A férfi megragadta, hogy moccanni se tudjon, és a karjába szorította.
EnglishShe leaned over the edge of the vehicle and grabbed hold of the vicious beak of the mires headpiece.
Kihajolt a jármű oldalán, és megragadta a posvány sisakján az ocsmány csőrt.
EnglishShe threw herself forward and grabbed hold of the rusted iron railing.
Előrevetette magát, és megragadta a rozsdás vaskorlátot.
EnglishMischief grabbed hold of Candys hand and helped her up onto the jetty.
Pajkos megragadta a karját, és felsegítette a mólóra.
EnglishHe started to drop to the ground, but with a final pirouette, swung himself around and grabbed hold of Me banister.
Virgonc egy hosszú percig csak állt, aztán még egyszer Harveyra nézett és...
EnglishOh, the fellows evidently grabbed hold of everything they could get.
-Nyilván azt vitték el, ami éppen a kezükbe akadt.
EnglishWhen I didn't answer he grabbed hold of me and tried to shake me.
Amikor nem válaszoltam, elkapott, és meg akart rázni.
EnglishShe grabbed hold of him, knocking the champagne glass over.'
A lány megragadta a csuklóját, fellökve a pezsgőspoharat.
EnglishShe grabbed a hold of this boy's head and looked at his nose.
Megfogta annak a fiúnak a fejét, és ránézett az orrára.
EnglishHe grabbed hold of the door jamb, squinting against the light and shaking his head like a dog maddened with fleas.
A férfi az ajtófélfába kapaszkodva hunyorgott fel a napba, és olyan hevesen rázta a fejét, mint egy megtetvesedett kutya.
EnglishThe Beetle had grabbed hold of a stray ankle.
EnglishAriela's mother grabbed hold of my arm.
EnglishI grabbed hold of her shoulders and shook her.
EnglishShe grabbed hold of the railing again, and inched her way along it, in the hope of pulling him after her, but even that was a lost cause.
Újra megragadta a korlátot, és húzni kezdte magát kifelé, remélve, hogy sikerül kirángatni Alakot is, de esélytelen volt.
EnglishThough I never cried out, but merely reached for purchase, Merrick turned and grabbed hold of me by the loose shoulder of my jacket.
Noha nem kiáltottam, csak kaptam valami után, amiben megtámaszkodjak, Merrick mégis megpördült, és megragadta a zubbonyom vállát.
EnglishThe one time she accelerated her step behind him on the stairs, he turned and grabbed hold of her and put her up in front of him.
Az egyetlen alkalommal, amikor szaporábbra fogta a lépést, Lasher azonnal sarkon fordult, megragadta a csuklóját, és maga elé penderítette.

Mai multe cuvinte

English
  • grabbed hold

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.