Traducere engleză-maghiară pentru "graduate school"

EN

"graduate school" maghiară traducere

EN graduate school
volume_up
{substantiv}

1. Educaţie

graduate school (dar şi: grad school)

Sinonime (în engleză) pentru "graduate school":

graduate school

Exemple de folosire pentru "graduate school" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishGirls outperform boys now at every level, from elementary school to graduate school.
A lányok túlteljesítik a fiúkat minden szinten, az első osztálytól a diplomáig.
EnglishHe wasn't wearing a tie, which was unusual for the Wharton School graduate.
Nyakkendőt viselt, ami a Wharton Schoolban végzetteknél ritkaság.
EnglishOne of the first women ever to graduate from the Loyola School of Law.
Egyike az első női hallgatóknak, akik elvégezték a jogot a Loyolán!
EnglishBarnes was a graduate of the Juilliard School and Cornell, and especially appreciated Russian music.
Barnes a Juilliardon és a Cornellen tanult, s odáig volt az orosz zenéért.
EnglishSo Ilium High School would graduate its last class in June.
Így történt, hogy júniusban az iliumi gimnázium utoljára bocsájtott ki végzős diákokat.
EnglishThey're in school -' 'They're in grammar school not graduate school, Doc.
- Elemibe járnak, az isten szerelmére, nem egyetemre!
EnglishThe headline read MISS WILKES IS NURSING SCHOOL GRADUATE.
A cím így hangzott: MISS WILKES ELVÉGEZTE AZ ÁPOLONÕKÉPZÕT.
EnglishIt had a sailor collar and made her look very young, like a girl just getting ready to graduate from high school.
A matrózgalléros ruhában nagyon fiatalnak látszott: mint egy kislány, aki éppen érettségire készül.
EnglishI read his Little Red Book in graduate school.
Olvastam a Kis vörös könyvet, még az egyetemen.
EnglishI saw a graduate of the school of suffering.
Láttam a szenvedés iskolájának diplomását.
EnglishDid you graduate tank school?
EnglishOne thing he had learned, which would serve him well if he ever did go on to graduate school, was to be very careful in choosing his research advisor.
Többek közt azt ami még jól jöhetett neki, ha egyetemre kerül , hogy nagyon gondosan válassza meg a konzulensét.
EnglishAnd I went off to college and got a degree in marine zoology, and then moved to Hawaii and entered graduate school at the University of Hawaii.
Főiskolára mentem és tengerbiológusi diplomát szereztem, majd Hawaii-ra költöztem és elkezdtem a mesterképzést a Hawaii Egyetemen.
EnglishBut not carefully enough, since the counselor could not have offered them the graduate-school expertise that the Russell boys might have received in a proper prison.
Egyvalamit nem értettek csupán: hogyan győzhette le és kényszeríthette rezervátumokba az indiánokat egy ilyen idióta nép.
EnglishEven after deciding to obtain a Ph.D. in physiology, I nearly dropped out of science during my first year of graduate school to become a linguist.
És ha a kormeghatározás helyes, az valóban emberi eszközökhöz kötődik-e, és nem egy 15 000 éves szénkupachoz, amely véletlenül egy 9 000 éves kőszerszám mellett hevert?
EnglishFather, who certainly encouraged people to believe that he had spent time at some great and ancient European university, was in fact only a high school graduate.
Apámnak, noha tagadhatatlanul igyekezett mindenkiben öregbíteni azt a hitet, hogy valamely régi, európai egyetemen tanult, valójában csak érettségije volt.
EnglishHe was there to give the welcoming speech to a new crop of aircrew members that were to begin an intensive three-week course on strategic air combat-SAC's graduate school on how to fly and fight.
Azért jött, hogy üdvözlő beszédet tartson egy újabb turnus pilótáinak, akik háromhetes tanfolyamon fognak ismerkedni a stratégiai légiharccal.
EnglishFred had been a genuine, dumb, sweet lunk, whereas my own buddy, sleeping there, was a graduate of Yale Law School, could have been a professional pianist or tennis player or golfer.
Fred jóindulatú, buta, kedves fajankó volt, ezzel szemben az én ott alvó haverom a Yale jogi karán diplomázott, lehetett volna hivatásos zongorista vagy teniszversenyző vagy golfjátékos.