Traducere engleză-maghiară pentru "grandeur"

EN

"grandeur" maghiară traducere

volume_up
grandeur {substantiv}

EN grandeur
volume_up
{substantiv}

grandeur (dar şi: amplitude, bulk, extent, greatness)
volume_up
nagyság {substantiv}
Szép kis melléfogás az erkölcsi nagyság értelmezésében!
Hiányzik belőlem minden nagyság.
There was no forbidding grandeur to his face or his stance, no loftiness that might have humbled me and made me afraid.
Vonzott, mint a mágnes Nem volt az arcában vagy a tartásában semmi félelmetes nagyság vagy fennköltség, ami megalázott vagy megijesztett volna.
grandeur (dar şi: ace, distinction, eminence, excellence)
volume_up
kiválóság {substantiv}
grandeur (dar şi: blaze, brightness, brilliance, brilliancy)
volume_up
ragyogás {substantiv}
In any event, is not magnificence and grandeur more suitable for the Sollace Sanctissima than some makeshift little chapel of sticks and mud?
- A pompa és ragyogás nem jobban illik a Sollace Sanctissimához, mint valami kis sárból és gallyakból emelt kápolna?
grandeur (dar şi: bravery, finery, gaiety, magnificence)
volume_up
pompa {substantiv}
In any event, is not magnificence and grandeur more suitable for the Sollace Sanctissima than some makeshift little chapel of sticks and mud?
- A pompa és ragyogás nem jobban illik a Sollace Sanctissimához, mint valami kis sárból és gallyakból emelt kápolna?
God, she'd never, when looking at all those sketches, ever dreamed the house was on this scale, yes, it was, absolutely Greek Revival grandeur.
Úristen, a rajzokon nem is látszott, hogy a ház ekkora, igen, ez a kiforrott, klasszicista pompa.
grandeur
volume_up
lelki nagyság {substantiv}
volume_up
nagyszerűség {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "grandeur":

grandeur

Exemple de folosire pentru "grandeur" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishShe says it's from pre-Empire, about a Zone with pretensions of grandeur.
Szerinte a Birodalom előtti korból, egy különösen jelentős zónából származik.
EnglishThe ale takes on grandeur, while the wine is like the fabled elixir of life.
A sör csodálatos aromát kap, a bor pedig olyan lesz, mint az életelixír.
EnglishTarth Thunderstaff, he said with gallant grandeur, indicating the lady, meet thy staff.
- Villámbot Tarth - vigyorgott Elminster, majd lovagias tetszelgéssel bemutatta a nőt.
EnglishAnd this incidental and utterly indifferent grandeur made her want to cry.
Sírni tudott volna a véletlen és mérhetetlenül közömbös fenségtől.
EnglishSeldom even in Europe had she seen such elegance and grandeur.
Rowan még Európában is ritkán találkozott ehhez fogható eleganciával és fenséggel.
EnglishSee how the crags rise in grandeur, like the spine of the world.
Nézd, milyen fenségesen emelkednek a szirtek, mintha a világ gerince lenne.
EnglishSarris itself made no pretensions either to elegance or grandeur.
Maga a kastély nem dicsekedhetett sem eleganciával, sem pompával.
EnglishYou live in a manor house with its own legends and grandeur!
Udvarházban laksz, amelynek önálló fénye és legendái vannak!
EnglishThere are six directions in which delusions of grandeur can run.
A nagyzási hóbort érzékcsalódásainak hatféle iránya van.
EnglishHer ringing laughter filled the corridor; she ran ahead of me, girlish, feline, unencumbered by grandeur.
Csengő kacagással futott előttem a folyosón, kislányosan, macskásan, szabadon a fenség bilincseitől.
EnglishDespite the grandeur of his home, he lived fairly modestly.
És a nagyzoló otthon ellenére meglehetősen szerényen él.
EnglishWith every passing instant the grandeur grew, as the Mythal expanded in size and scope.
Az érzés minden múló pillanattal egyre nagyobbra duzzadt, ahogy a Mythal méretben és képességekben egyaránt növekedett.
EnglishThe large kitchen range of the days of Victorian grandeur stood cold and unused, like an altar of the past.
A hatalmas, régi takaréktűzhely hidegen és használaton kívül állt a konyhában - elmúlt nagy idők néma tanújaként.
EnglishTall synrock doors rose to the ceiling, etched with complex patterns that evoked an Imperial grandeur.
Az élen haladó rohamosztagos öklével néhányat ütött a sima felületű kőajtón lévő mélyedésben elhelyezett kerek lemezre.
EnglishYou saw the Temple of Athena in all its grandeur.
Láttad dicsőségének teljében Athéné templomát.
EnglishInfuse in him the grandeur of melancholy, the divinity of loneliness, the purity of evil, the paradise... of pain.
A melankólia nagyságát add az embernek, az isteni magányosságot, az ördögi tisztaságot, a paradicsomi... fájdalmat.
EnglishAnd though these gods had been revealed to me by Akasha in all their grandeur and mystery, I found them appalling.
És bár Akasa titokzatos nagyszerűségük teljében mutatta meg ezeket az isteneket, én visszataszítóknak találtam őket.
EnglishBut yes, the grandeur of the plan terrifies me.
Ám a terv grandiózussága valóban megriaszt.
EnglishIt far exceeded in grandeur any other palace in which I had ever lived, and its remoteness was a challenge to my ingenuity.
Sokkal fenségesebb volt minden lakhelyemnél, és elszigeteltsége ugyancsak próbára tette a leleményességemet.
EnglishIt had the crude medieval grandeur, this place.
A középkor érdes nagysága áradt a házból.