Traducere engleză-maghiară pentru "to grow"

EN

"to grow" maghiară traducere

EN to grow
volume_up
[grew|grown] {verb}

As a result, the vulnerability of European consumers will continue to grow.
Ennek eredményeképpen pedig tovább majd az európai fogyasztók kiszolgáltatottsága.
And it would be nicer for Sylvie to grow up in this neighbourhood than round the docks.
És Sylvie-nek is sokkal jobb, ha ilyen környéken fel, mint a dokkok vidékén.
I knew that the grass would grow high through the crevices and cracks of the cobblestones.
Tudtam, hogy a fű magasra majd a kockakövek réseiben és hézagaiban.
Their importance diminishes to insignificance as we grow in strength.
Fontosságuk jelentéktelenségbe hanyatlik majd, ahogy növekszik az erőnk.
The quantities of fish caught are already increasing yearly and will therefore continue to grow.
A kifogott hal mennyisége már most növekszik évente, és ezért továbbra is növekedni fog.
It may grow a bit too fast, and then it'll get out of hand.
Megeshet, hogy kicsit túl gyorsan növekszik, és akkor kiszalad a kezükből.
to grow
It's not every day that your best friend grows a penis.
Nem mindennapos dolog, hogy a legjobb barátnőm péniszt növeszt.
I once heard a monk refer to Brother John down there growing all new feathers in the mew.
Egyszer hallottam, amint egy szerzetes ezt mondja: John testvér épp új tollakat növeszt a kalitkájában".
Unless you grew tits and looked like Venus de Milo...
Hacsak nem növeszt melleket, és nem néz ki úgy, mint a Milói Vénusz...
to grow (dar şi: to raise)
Nagyon kevés ember termeszt nagyon sok gabonát.
Calvadoshoz való almákat termeszt.

Exemple de folosire pentru "to grow" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNow, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
Következzék pár dolog, amit megtehetsz, hogy az agyad több agysejtet állítson elő.
EnglishThe grain was being left to grow, its planters and reapers about other business.
A búza szép. csendesen növögetett magában, pillanatnyilag nem volt munka a földeken.
EnglishChildren have to grow into their imaginations like a pair of oversized shoes.
A gyerekeknek úgy kell belenőniük a képzelőerejükbe, mint egy pár túl nagy cipőbe.
EnglishAs the sky began to grow dark the landlord served a supper of lentils and bread.
Ahogy sötétedni kezdett, a fogadós lencséből és kenyérből álló vacsorát szolgált fel.
EnglishIt is therefore my wish for all of us that our cooperation will grow ever stronger.
Ezért mindnyájunknak azt kívánom, hogy együttműködésünk váljék még szorosabbá.
EnglishThis means that the workload of the Members of our Parliament will grow considerably.
Ami annyit tesz, hogy Képviselőházunk tagjainak munkaterhelése jelentősen megnő.
EnglishIf Europe is to grow, and it must, then it must do so with new institutions.
Ahhoz, hogy Európa növekedjék, és így legyen, ahhoz új intézményekre van szükség.
EnglishThen the land would grow young again with the new king, and bloom with his youth.
Akkor a föld megújul az új király uralma alatt és ifjúságától virágba borul.
EnglishHe was thinking far ahead, to how this would really grow into a new kind of life.
Ő jóval előre gondolkodott, arról hogyan fog ez átmenni egy újfajta életbe.
EnglishI fear that I would grow very fat indeed were I to dine with you regularly!
- Attól tartok, ha huzamosabb ideig felségtekkel étkeznék, nagyon kövér lennék!
EnglishThe sound appeared to grow more pronounced, and it grew louder moment by moment.
A hang minden másodperccel egyre erőteljesebbnek, egyre hangosabbnak tűnt.
EnglishOtherwise the gap between the citizens and the political elite will continue to grow.
Máskülönben az állampolgárok és a pollitikai elit közti szakadék tovább fog nőni.
EnglishBut grow in grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
EnglishThese girls that lie out like that in the sun will grow hair on their legs and arms.
Azoknak a lányoknak, akik így kifekszenek a napra, szőrös lesz a karjuk és a lábuk.
Englishface with a handkerchief, listening to his ragged breathing grow softer and softer.
Végül úgy döntött, itt az ideje, hogy elkezdje ismét azt a ribancot keresni.
EnglishHis lies would grow more complex as he traveled until at last someone caught him up.
A hazugságai idővel egyre szövevényesebbek lettek, csak rá ne fázzon egyszer.
EnglishWaiting times for placing a child in these facilities are starting to grow.
Az egyéb óvodákba pedig egyre hosszabb a várakozási idő után lehet csak bekerülni.
EnglishWood splintered, and Sally felt her nipples grow strangely, pleasantly hard.
Reccsent a fa, Sally pedig érezte, hogy a mellbimbója furcsán, kellemesen megmered.
EnglishThey shall perish: but thou shalt continue: and they shall all grow old as a garment.
Ezek elmúlnak, de te nem múlsz el soha, mindenek elavulnak, mint valami ruha.
EnglishThe asteroids began to grow thicker around them, battering at the tiny ship.
Az aszteroidamező egyre sűrűbbé vált körülöttük, kisebb-nagyobb sziklákkal ütköztek.

Mai multe cuvinte