Traducere engleză-maghiară pentru "hand in glove"

EN

"hand in glove" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "hand in glove".

Exemple de folosire pentru "hand in glove" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis openness should, however, go hand in glove with mutuality and respect.
Ennek a nyitottságnak azonban együtt kell járnia a kölcsönösséggel és a tisztelettel.
EnglishHand in glove with the great detective, and nut a hint as to the way things are going.'
Sülve-főve együtt van a nagy detektívvel, és még csak egy célzást sem ejt a dolgok állásáról.
EnglishStill, that did not necessarily mean they could not work hand in glove, to the advantage of both parties.
Persze ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának együttműködni, mindkét fél érdekében.
EnglishFood shortages are going hand in glove with higher costs.
Az élelmiszerhiány együtt jár a magasabb élelmiszerárakkal.
EnglishFrance - and therefore, indirectly, the EU - is working hand in glove with Chad's military ruler, Déby.
Franciaország - és ezért, közvetetten az EU - kesztyűs kézzel bánik Csád katonai uralkodójával, Débyvel.
EnglishForeigners, said the eyes of the square-faced man - you can't trust foreigners, not even if they are hand and glove with the police.
Külföldiek mondta ez a pillantás az ember sohasem bízhat meg az idegenekben, még ha puszipajtások is a rendőrséggel
EnglishThe Paulicians, in contrast, are mystics, reactionaries, hand in glove with the landowners, and they have also infiltrated the court.
A paulikánusok viszont misztikusok, reakciósak, szorosan kötődnek a földesurakhoz, és az udvarnál is megvannak a maguk emberei.
Englishto be hand and glove with sb
Englishto be hand in glove with sb
EnglishAny one could see with half an eye that the woman was as pious as could be - the kind that was hand and glove with parsons.
Pedig csak rá kell nézni, s akárki láthatja, hogy olyan jámbor teremtés, amilyen csak lehet valaki az a fajta, amelyik örökké a templomokat bújja.
Englishto be hand and glove with sb
Englishto be hand in glove with sb
EnglishThat is where the concept of solidarity comes in, a concept which should be obvious and which should go hand in glove with membership of the euro.
Itt lép színre a szolidaritás eszméje, egy eszme, amelynek magától értetődőnek kellene lennie és kéz a kézben kellene járnia az euróövezetben való tagsággal.
EnglishHe is hand and glove with the vicar, subscribes liberally to parish funds (though rumour has it that he is extremely mean in personal expenditure), encourages cricket matches.
Tapasztalataim szerint, ha a nők elszánják magukat az öngyilkosságra, rendszerint fel akarják tárni a végzetes tetthez vezető lelkiállapotukat.

Mai multe cuvinte

English
  • hand in glove

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-italian.