Traducere engleză-maghiară pentru "hilt"

EN

"hilt" maghiară traducere

volume_up
hilt {substantiv}

EN hilt
volume_up
{substantiv}

hilt (dar şi: grip, haft)
volume_up
markolat {substantiv}
The bell-hilt bears some resemblance to the drawn twist technique used by the Meckros The Meckros?
A markolat kicsit emlékeztet a Mekrosz városok fegyverkovácsai által kifejlesztett csavart technikára
A markolat nincs kifényesítve.
A blackening sword in his right hand, tufts of white fur caught in the clotted blood near the hilt.
Jobb kezében feketedő kard, a markolat közelében fehér szőrök a vérbe tapadva.
hilt
volume_up
kardnyél {substantiv}

Exemple de folosire pentru "hilt" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHis would-be charge served only to impale him on Cale's sword, nearly to the hilt.
A roham ereje csak arra volt jó, hogy teljesen felnyársalja magát a kard hegyére.
EnglishIt was a broad, thick-bladed weapon, double-edged, with a bronze hilt like a cross.
Széles, erős, kétélű penge volt. bronzból készült kereszt formájú markolattal.
EnglishMourngrym peered in cautiously, hand going to his sword hilt out of long habit.
Mourngrym óvatosan benézett, miközben keze megszokásból kardja markolata felé indult.
EnglishHe stopped in midstride and kicked at the hilt of a blade buried under the coins.
Félúton megállt és belerúgott egy kardmarkolatba, mely egy kincshalomból emelkedett ki.
EnglishArthur laid his hand on the hilt of Excalibur, in its scabbard of crimson velvet and gold.
Arthur a kezét Excaliburra, a kard bíborszínű és aranyló bársonyhüvelyére tette.
EnglishHe fondled the hilt of the sword of Rhiannon where it lay between his knees.
Megsimította a térdének támasztott fegyvert, a rhiannoni kard markolatát.
EnglishI heard the thunk as he drove it through Branithar's hand, into the table, to the very hilt.
Az éles penge megvillant, s a wersgor kezét kíméletlenül az asztalhoz szögezte.
EnglishThe hilt was wrapped with silver wire, with a pommel and cross guards made of bronze.
Keresztvasát bronzból készítették, a markolatot s a zárógombot ezüst futtatás borította.
EnglishHis hand closed over the hilt of the sword taken from one of Amnir's men.
Keze rákulcsolódott az Amnir egyik emberétől zsákmányolt kard markolatára.
EnglishBehind him, belt knife red to the hilt, stood a certain baker, brows trembling in fury.
Mögötte, kése a markolatig véres, egy bizonyos pék állt haragtól remegő szemöldökökkel.
EnglishSame way as anything, little man, Cale said, and put his hand on his sword hilt.
Mint bármi mással mondta Cale, és megpaskolta a kardja markolatát.
Englishhe demanded, his hand reaching for his sword-hilt.
Ön hazugnak nevez engem? kérdezte vészjóslóan, és keze a kardja markolatára csúszott.
EnglishA dagger, a tin letter opener with a round hilt bearing the seal of the Rosicrucians.
Egy tőr, egy ón papírvágókés, gömbölyű nyelén a rózsakeresztesek jele.
EnglishShe took the blade and gravely extended the hilt across her forearm to Vanion.
Megfogta a pengét, az alkarjára fektette a fegyvert, és a markolatot lassan Vanion felé tolta.
EnglishIt buried itself to the hilt in Wilma's shoulder, splitting the collarbone with a dull crunch.
S az a fokáig merült Wilma vállába, és tompa roppanással zúzta szét kulcscsontját.
EnglishHis right hand, however, was concealed beneath his cloak, and it sought the hilt of his sword.
Jobbja azonban már a köpenye alatt járt, ujjai rászorultak kardja markolatára.
EnglishHis hand wasn't far from the hilt of the dagger that rode hidden in his sleeve.
Kezét az inge ujjába rejtett tőr markolatának közelében tartotta.
EnglishHe drew the image of Ehlana's face in his mind and gripped his sword-hilt even more tightly.
Maga elé képzelte Ehlana arcát, és még inkább szorította kardja markolatát.
EnglishIt's loaded down with weaponry, modified to the hilt-it should be back on the ground immediately.
- Tele van fegyverrel, teljesen átalakították, azonnal le kéne jönnie a földre.
EnglishAillas threw the knife with all his force; it sank to the hilt into Torqual's chest.
Aillas meglendítette a kést, és teljes erőből belevágta Torqualba.