Traducere engleză-maghiară pentru "how you"

EN

"how you" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "how you".

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

how conjuncţie
Hungarian
how? pronume
Hungarian
you pronume
Hungarian

Exemple de folosire pentru "how you" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishYou know how many raids he has conducted against my clubs, ware-houses, casinos?
Tudod te, hányszor razziázott a klubjaimban, a kuplerájaimban meg a kaszinóimban?
EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
English'How large-hearted of you to admit it,' Morrison said, and handed the file over.
- Nagyon szép tőled, hogy beismered - mondta Morrison, és átnyújtotta a dossziét.
EnglishAnd how can you talk like that about not wanting to be a part of the social body?
És hogy mondhatsz olyasmiket, hogy nem akarsz a társadalom testének része lenni?
EnglishYou see how indeed the child is father to the man, and mother to the woman also.
Láthatod, hogy csakugyan a gyermekből lesz a felnőtt: a férfi is, meg a nő is.
EnglishFind out how you get there, and arrange to get up there Wednesday morning early.
Derítsd ki, hogy juthatsz fel oda, és szerdán kora reggel foglald el a helyed.
EnglishHow dare you say whether I want something or not? said Beatrice hotly to Rumfoord.
Hogy mered kijelenteni, óhajtok-e valamit, vagy sem? támadt Rumfoordra Beatrice.
EnglishThe Lonely Spirit, how many times have you called me? said the tall being sadly.
A Magányos Szellem; hányszor szólítottál? kérdezte szomorúan a szálas jelenés.
EnglishWhen you have a digital camera, how do you get the pictures back to your computer?
Ha digitális fényképezőgéped van, hogyan teszed fel a képeket a számítógépedre?
EnglishCA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
CA: Segíts nekünk megérteni a személyedet és, hogy hogyan kezdted el ezt a munkát.
English'You can read the signs how you like, but there may be other ways to explain them.
- Azt olvasom ki a jelekből, ami tetszik, de azoknak más magyarázatuk is lehet.
English(You fool, how flattered you were, how you simpered! she thought to herself.)
(Te hülye, mennyire hízelgett ez neked, és hogy vigyorogtál, gondolta Victoria.)
EnglishYou know how it is--you turn your head and some other guy is buying her a drink.
Tudja, mi van... elfordítja az ember a fejét, és egy másik pasas italt rendel neki.
EnglishYou really think it's gonna make up for how you screwed up your marriage, Jack?
Azt hiszed, ezzel a mentőakcióval elfeledteted, hogy elszúrtad a házasságodat?
English(crowd cheering) - How you doing?
Konferanszié: Hölgyeim, és Uraim, James Brown. (tömeg ujjongás) - Hogy s mint?
EnglishHow did you know? the boy had asked, and Jonesy supposes that was a good question.
Honnan tudta?, kérdezte a fiú, ami Jonesy szerint jó kérdés, sőt kiváló kérdés.
EnglishI would like to ask you how you ensure that no conflicts of interest come about.
Szeretném megkérdezni, hogy miként biztosítja az érdekellentétek elkerülését.
EnglishHe could tell you how far ahead of him they were and how fast they were traveling.
Meg tudta mondani, milyen messzire járnak előtte, és mennyire gyorsan haladnak.
EnglishAnd I am so tired of all this-- The big talk about how big you were ten years ago.
Abból, hogy mindig azzal dicsekszel, milyen nagyszerű voltál tíz évvel ezelőtt.

Mai multe cuvinte

English
  • how you

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.