Traducere engleză-maghiară pentru "however i want"

EN

"however i want" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "however i want".

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

however conjuncţie
I pronume
Hungarian
want substantiv
to want verb

Exemple de folosire pentru "however i want" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHowever, I want to point to two cases which require a somewhat different approach.
Szeretnék azonban megemlíteni két esetet, amelyek kissé más szemléletet igényelnek.
EnglishHowever, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.
Ugyanakkor szeretnék reagálni Cioloş biztos úr felkavaró megjegyzéseire is.
EnglishHowever, I want to focus on the excellent report that Maria Martens has produced.
Mindazonáltal Maria Martens kitűnő jelentésére szeretnék összpontosítani.
EnglishHowever, I want to thank the President-in-Office, in particular, for being here today.
Azonban, szeretném külön megköszönni a hivatalban lévő elnöknek, hogy ma velünk van.
EnglishHowever, I want to ask you what you are doing to develop online services.
Ugyanakkor meg szeretném kérdezni, mit tesznek az online szolgáltatások fejlesztéséért?
EnglishHowever, I want to focus my comments on the flaws in our Community Transit System.
Hozzászólásomban azonban a közösségi áruátviteli rendszerünk hibáira szeretnék koncentrálni.
EnglishHowever, I want to take this opportunity to make two requests.
Szeretném azonban megragadni az alkalmat arra, hogy két kérést fogalmazzak meg.
EnglishHowever, I want to add the following: we are entering a new era, a new world.
Ehhez szeretném azonban hozzátenni a következőket: egy új korszak, egy új világ kapujában állunk.
EnglishHowever, I want to reiterate the fact that the situation is serious but we should not panic.
Ugyanakkor szükségesnek tartom megismételni, hogy a helyzet komoly, de nem kell pánikba esnünk.
EnglishHowever, I want to use these 90 seconds to raise a serious issue.
A rendelkezésemre álló 90 percet azonban egy nagyon komoly probléma felvetésére szeretném felhasználni.
EnglishHowever, I want to pay specific attention to just one.
Jómagam azonban kifejezetten egyről szeretnék beszélni.
EnglishHowever, I want to give a message to every European citizen.
Kiállásom azonban szól minden európai polgárnak.
EnglishHowever, I want to say a couple of things.
Szeretném azonban felhívni a figyelmet néhány szempontra.
EnglishHowever, I want to focus on another point.
Azonban most egy másik pontról szeretnék beszélni.
EnglishHowever, I want to see this compromise used as the basis, so that in future, the European Union can do it better.
Én azonban azt szeretném, ha ez a kompromisszum alapként szolgálhatna ahhoz, hogy az Európai Unió még jobban teljesíthessen a jövőben.
EnglishHowever, I want to leave.
EnglishHowever, I want to steal again.
EnglishHowever, I want to raise one particular issue which is not covered by these regulations and is not generally covered in the Member States either.
De egy fontos kérdést nem hagyhatok szó nélkül, ami kimaradt a rendeletekből és általában a tagállamok jogszabályaiból is.
EnglishHowever, I want to wholeheartedly congratulate the Portuguese Presidency on their new guidelines on the rights of the child - a major step forward.
Mindazonáltal teljes szívemből gratulálok a portugál elnökségnek a gyermekek jogairól szóló új iránymutatáshoz, ami jelentős előrelépés.
EnglishHowever, I want to continue to mention, Mrs Ashton, the need to expect a much more coherent strategy from you on security policy.
Ashton asszony, annak megemlítésével szeretném azonban folytatni, hogy a biztonságpolitika tekintetében sokkal következetesebb stratégiát kell elvárnunk Öntől.

Mai multe cuvinte

English
  • however i want

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.