Traducere engleză-maghiară pentru "hydro"

EN

"hydro" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "hydro".

Exemple de folosire pentru "hydro" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe hydro-anbaric generating station at Saint-Jean-les-Eaux has been requisitioned for our use.
Rendelkezésünkre bocsátották a vízi anbárerőművet Saint-Jean-Les-Eaux-ban.
EnglishHydro crews needing access to pylons through the mountains?
Valamilyen vezetéket fektettek le errefelé, és a munkásoknak volt szükségük rá?
EnglishIs it not possible to provide special support for wind and hydro power in neighbouring Albania?
Nem lehetne külön támogatást nyújtani a szél- és vízenergiához a szomszédos Albániában?
English... supplied with current from the Grand Canyon hydro-electric station.
...a Grand Canyon vízerőműve látja el árammal.
EnglishThey diverted people from two other hydro jobs.
Embereket hoztak ide két másik vízierőmű építéséről.
EnglishThe engineers from the hydro-anbaric station were struggling over the edge of the gorge to bring a power cable to the bomb.
Az anbárfejlesztő vízerőmű mérnökei a szurdok szélén kínkeservesen telepítették a vezetéket a bombához.
EnglishThey just pop your spine with a little hydro-gun.
Apró lékelés a gerincen egy hidropisztollyal.
EnglishPromoting energy production from renewable resources, solar, wind and hydro power, is the only sustainable energy policy.
Az egyetlen fenntartható energiapolitika a megújuló energiaforrásokból származó, nap-, szél- és vízenergia támogatása.
EnglishAs a matter of fact, there is considerable potential for hydro-electricity generation in Kosovo and Albania in particular but also in Macedonia.
Tulajdonképpen Koszovó, és különösen Albánia, de Macedónia hidroelektromosság-termelési potenciálja is jelentős.
EnglishIncidentally, this type of land management will encourage the use of renewable energy such as hydro-energy and biomass.
Véletlen egybeesés, hogy ez a talajkezelési mód egyben ösztönzi majd a megújuló energia, például a vízenergia és a biomassza felhasználását is.
EnglishThe smart grid will allow solar, wind and hydro-generated electricity to level the security graph.
Az intelligens hálózat lehetővé teszi, hogy nap-, szél- és hidroenergiából előállított villamos árammal tegyük egyenletessé az energiabiztonságot ábrázoló grafikont.
EnglishIt is of critical importance to mainstream the use of renewable energy including wind, hydro, various solar technologies and others.
Döntő fontosságú a megújuló energia, beleértve a szél, a víz, a különféle napenergiát hasznosító technológiák és mások használatának általánossá tétele.
EnglishIt consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydro-carbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.)
Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid és főként C2C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
EnglishStudying the meandering road below him, Saul began to worry about crashing into an unseen barrier, a tree, a cliff, a hydro pylon obscured by low-hanging clouds.
Az alatta kanyargó utat fürkészve Saul mindinkább tartott tőle, hogy valami láthatatlan akadálynak, fának, sziklának, a sötét felhők mögött megbúvó víztoronynak ütközik.

Mai multe cuvinte

English
  • hydro

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.