Traducere engleză-maghiară pentru "László"

EN

"László" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "László".

Exemple de folosire pentru "László" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFinally, my congratulations to the rapporteurs László Surján and Vladimír Maňka.
Végezetül, szeretnék gratulálni az előadóknak, Surján Lászlónak és Vladimír Maňkának.
EnglishFor the Commission László Kovács Member of the Commission [1] OJ L 337, 30.12.1999, p. 29.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
EnglishWe welcome the Commissioner responsible for that area, Mr László Andor, to the European Parliament.
Üdvözlöm körünkben az e területért felelős biztost, Andor Lászlót az Európai Parlamentben.
EnglishAny female child in the world loved the things, and Laszlo was as happy as his daughter would be in four days.
Boldog volt, mert tudta, hogy a kislánya is az lesz négy nap múlva, amikor megkapja.
EnglishWhether László Tőkés is going to do a good job in this post he now occupies matters less at this juncture.
Az, hogy Tőkés László jó munkát fog-e végezni a most elfoglalt poszton, kevésbé fontos ebben a helyzetben.
EnglishI have received the following nomination: Mr László Tőkés.
A következő jelölést kaptam: Tőkés László úr.
English(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
(RO) Visszautasítom azokat a vádakat, amelyekkel képviselőtársaim, Sógor Csaba és Tőkés László illették Romániát.
EnglishThe election speeches from our fellow Members, László Tőkés, Csaba Sógor and Iulius Winkler, sometimes lose touch with reality.
Képviselőtársaink, Tőkés László, Sógor Csaba és Iulius Winkler választási beszédei olykor hajlamosak elszakadni a valóságtól.
English(By electronic vote (Members voting: 621; in favour: 334; blank papers: 287), Parliament elected László Tőkés)
(A Parlament elektronikus szavazás útján (szavazatot leadó képviselők száma: 621; mellette: 334; üres szavazólap: 287) megválasztotta Tőkés Lászlót.)
EnglishAs one of those who drafted the 2009 budget, I would like to thank Jutta Haug and László Surján for their sound preparatory work.
Mint a 2009. évi költségvetés bizottsági fogalmazója, szeretném megköszönni Jutta Haug asszonynak és Surján Lászlónak az eddigi alapos felkészülést.
EnglishThe appointment of László Tőkés as Vice-President of the European Parliament is an insult to Romania, given the chauvinist tone of this fellow Member's statements.
írásban. - (RO) Tőkés László európai parlamenti alelnöknek való kinevezése sérti Romániát a képviselőtárs kijelentéseinek soviniszta hangneme miatt.
EnglishThe Romanian authorities dishonourably sought in a manner unbefitting an EU country to prevent László Sólyom, the President of the Hungarian Republic, from travelling to Romania.
EU-s országhoz méltatlan módon próbálták megakadályozni a román hatóságok Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnökének beutazását Romániába.
EnglishFour MEPs of Hungarian nationality were given a mandate in the Romanian elections to the European Parliament: Magor Csibi, Csaba Sógor, László Tőkés and Iuliu Winkler.
A romániai európai parlamenti választásokon négy magyar nemzetiségű képviselő szerzett mandátumot: Csibi Magor, Sógor Csaba, Tőkés László és Winkler Gyula urak.
EnglishNot only on a personal note, but also on behalf of the Romanian Social Democrat MEPs, I call for László Tőkés to be dismissed from his position as Vice-President.
Nemcsak saját nevemben, hanem a román szociáldemokrata európai parlamenti képviselők nevében is arra szólítok fel, hogy Tőkés Lászlót mentsék fel alelnöki tisztségéből.
EnglishI would especially like to mention Bishop László Tőkés, since all of us have been enriched by an honest, genuine Member who is committed to democracy and human rights.
Külön szeretném megemlíteni Tőkés László püspök személyét, akivel egy őszinte, hiteles, a demokrácia és az emberi jogok mellett elkötelezett taggal gazdagodtunk mindannyian.
EnglishFinally, I wish to thank Jutta Haug, the rapporteur, and László Surján, the shadow rapporteur for the European People's Party, for their valuable assistance in my work.
Végül szeretném megköszönni Jutta Haugnak, a raportőrnek és Surján Lászlónak az Európai Néppárt árnyék-jelentéstevőjének az értékes segítséget, melyet a munkámhoz nyújtottak.

Mai multe cuvinte

English
  • László

Și mai multe traduceri în dicționarul român-englez pe bab.la.