Traducere engleză-maghiară pentru "labour mobility"

EN

"labour mobility" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "labour mobility".

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

labour substantiv
labour adjectiv
Hungarian
to labour verb
mobility substantiv

Exemple de folosire pentru "labour mobility" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
Tekintettel az EU-n belüli széles körű mobilitásra, ez különösen időszerű.
EnglishWe also need to foster greater labour mobility and encourage innovation.
Támogatnunk kell a munkaerő nagyobb mobilitását, és ösztönöznünk kell az innovációt.
EnglishMoreover, I consider that the present regulation is fundamental for the European labour mobility.
Ezen kívül úgy vélem, hogy ez a rendelet alapvetően fontos az európai munkaerő mobilitása érdekében.
EnglishThis will lead to greater, and most importantly barrier-free, labour mobility across the EU.
Ez nagyobb - és ami a legfontosabb, korlátoktól mentes - munkaerő-mobilitást eredményez majd szerte az EU-ban.
EnglishLifelong learning is the basis for labour mobility.
Az élethosszig tartó tanulás a munkaerő mobilitásának az alapja.
EnglishWe need more labour mobility, not less mobility.
Nagyobb munkaerő-mobilitásra van szükségünk, nem kisebbre.
EnglishOr greater labour mobility within the Union?
Vagy a munkaerő Unión belüli nagyobb mobilitásával?
EnglishI voted in favour of this report as labour mobility is a fundamental right granted by treaty to EU citizens.
A jelentés mellett szavaztam, mert a munkaerő mobilitása alapvető jog, amelyet az EU polgárai számára szerződés garantál.
EnglishThe Commission calls for more mobility of labour.
A Bizottság mobilabb munkaerőt szeretne.
EnglishYes to greater labour mobility, yes to greater joined-up social security, but yes also to fairness and non-discrimination.
Igen a munkaerő nagyobb mobilitására és igen a jobban működő társadalombiztosításra, de ugyancsak igen a méltányosságra és a diszkrimináció tilalmára.
EnglishI would also like to mention, nevertheless, the inadequacies which are evident in the case of labour mobility between different Member States.
Szeretnék említést tenni ugyanakkor a munkavállalók különböző tagállamok közötti mobilitásával kapcsolatos nyilvánvaló elégtelenségekről.
EnglishEspecially important, as I personally have stated on several occasions, is the proposal to facilitate labour mobility within the framework of the Internal Market.
Ahogy már több alkalommal elmondtam, különösen fontos a munkaerő belső piaci mobilitásának elősegítésére irányuló javaslat.
English. - (SK) Transnational labour mobility in the EU has become inevitable: it is an everyday reality within the EU-27 after enlargement.
írásban. - (SK) A transznacionális munkaerő-mobilitás elkerülhetetlenné vált az Unióban: mindennapi valóság a bővítés után 27 tagúra nőtt EU-ban.
EnglishI support labour market mobility, but the government in Bucharest must create new jobs which will also benefit from these young people's expertise.
Támogatom a munkaerő-piaci mobilitást, de a bukaresti kormánynak új munkahelyeket is létre kell hoznia, amelyek profitálhatnak e fiatalok szakértelméből.
EnglishAlthough intensely promoted as a principle in the resolutions of the European Parliament, the European mobility of labour has much to suffer in practice.
Noha az Európai Parlament határozataiban ezt hangsúlyozottan elvi kérdésként jelentkezik, a munkaerő európai mobilitása a gyakorlatban súlyos sérelmeket szenved.
EnglishThe policies which encourage labour mobility, considered to be an efficiency factor, cannot continue to ignore the fact that people have children.
A munkaerő mobilitását segítő politikák, amelyeket hatékonysági tényezőnek tekintenek, nem hagyhatják továbbra is figyelmen kívül azt a tényt, hogy az embereknek gyerekeik vannak.
EnglishVocational education and training should create the conditions conducive to labour mobility, both during initial studies and as part of the lifelong learning process.
A szakképzésnek és a továbbképzésnek meg kell teremtenie a munkaerő mobilitásának feltételeit a kezdeti tanulmányok során és az egész életen át tartó tanulás keretében egyaránt.

Mai multe cuvinte

English
  • labour mobility

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-italian.