Traducere engleză-maghiară pentru "manifestly"

EN

"manifestly" maghiară traducere

volume_up
manifest {substantiv}

EN manifestly
volume_up
{adverb}

Moldova, as a manifestly sovereign and European country, could one day join NATO and even the EU.
Moldova mint nyilvánvalóan szuverén és európai ország egy nap még csatlakozhat a NATO-hoz, sőt akár az EU-hoz is.
Ez nyilvánvalóan nem igaz.
Turkey's opposition to strategic cooperation between the EU and NATO manifestly acts against the interests of the Community.
Törökország tiltakozása az EU és NATO közötti stratégiai együttműködés ellen nyilvánvalóan sérti a Közösség érdekeit.
manifestly (dar şi: evidently, markedly, noticeably)
Manifestly she did not want Loyse to touch it, nor would the girl have done so for less than her freedom.
Szemmel láthatóan nem akarta, hogy Loyse megérintse, és a lány sem tett volna ilyet semmiért, legfeljebb a szabadságáért.
The EGF has a palliative role and can serve as a stimulus, but it is manifestly insufficient to solve the serious problems affecting so many families on its own.
Az EGAA enyhítő szerepet játszik, és ösztönző hatása lehet, de önmagában szemmel láthatóan nem elegendő, hogy megoldja az olyan sok családot érintő komoly problémákat.

Sinonime (în engleză) pentru "manifestly":

manifestly
manifest

Exemple de folosire pentru "manifestly" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMarriage is the only adventure open to the manifestly cowardly.
- A házasság az egyetlen kaland, amit még a gyávák is vállalni mernek.
EnglishNo sign of a struggle on either body, and both were manifestly fit, trained, dangerous men.
A támadás váratlanul érte őket, ami azt jelentette, hogy ismerték az elkövetőt, és megbíztak benne.
EnglishOf course, our political choices are manifestly different and are sometimes at odds with one another.
Természetesen politikai preferenciáink látványosan különböznek, és időnként konfliktusba kerülnek egymással.
EnglishAnd with no traffic there manifestly need be no trail.
És mivel nincs forgalom, ösvényre sincs szükség.
EnglishThe aircraft waiting was an II-86, known to NATO as the Cam­ber, manifestly the Russian copy of Lockheed's C-141 Starlifter.
A reptéren egy IL-86-os várta őket, NATO-kódnevén Camber, a Lockheed C-131 Starlifter orosz kópiája.
EnglishThe American's Russian was manifestly American and over­loud, a fine backward stealth for this environment.
Reilly harsányan és feltűnően amerikai akcentussal beszélt, amivel egyszerre felhívta és elterelte magáról a figyelmet.
EnglishManifestly the weapon of a king.
EnglishNow the Spirit manifestly saith that in the last times some shall depart from the faith, giving heed to spirits of error and doctrines of devils,
A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak.
EnglishIt is directed against a regime which is manifestly unable to resolve chronic problems in terms of growth and fundamental social justice.
Olyan rendszer ellen irányul, amely láthatólag nem képes megoldani a növekedés és az alapvető társadalmi igazságosság terén jelentkező problémákat.
EnglishThe number of tourists has risen, investment has been injected and staffing requirements have grown, with manifestly positive effects on employment.
A turisták száma nőtt, beruházások indultak be, nőttek a foglalkoztatási szükségletek, ami egyértelműen pozitív hatással jár a foglalkoztatásra.
EnglishAs far as I am concerned, there is manifestly a second legal basis, as no mention is made of unanimity in the Council, which is required under Article 312(2).
Ami engem illet, egyértelműen van másodlagos jogalap, mivel szó sincs a Tanács egységes határozatáról, amit a 312. cikk (2) bekezdése megkövetel.
EnglishThe tone of the report is manifestly dictatorial and the proposals for cooperation given are presented almost exclusively on the EU's terms and with the EU's own interests in the foreground.
A jelentés hangvétele egyértelműen diktatórikus és az együttműködési javaslatok szinte kizárólag az EU szempontjait veszik figyelembe.
EnglishI see that Europe is probably the only international actor that continuously self-corrects itself and manifestly tries, at any rate, to go in the right direction.
Azt látom, hogy valószínűleg az Európa az egyetlen nemzetközi szereplő, amely folyamatosan kijavítja magát és kétségbevonhatatlanul megpróbál bármi áron a jó irányba haladni.
EnglishThe silos are well separated so that a single nuclear impact can't take out any two missiles, MP explained, manifestly looking at overheads of the place as she spoke.
A silókat úgy helyezték el, hogy egyetlen atomcsapással ne lehessen egyszerre két rakétát megsemmisíteni magyarázta MP, miközben a helyről készült légi felvételeket böngészte.