Traducere engleză-maghiară pentru "melting"

EN

"melting" maghiară traducere

volume_up
melting {substantiv}
volume_up
melt {substantiv}

EN melting
volume_up
{substantiv}

melting (dar şi: thaw)
volume_up
olvadás {substantiv}
Lesz csupa édes, édes olvadás a nyelvre!
The melting process also allows toxins that have accumulated over many years to be released into the environment.
Az olvadás folyamata ezenfelül lehetővé teszi, hogy a sok év alatt felhalmozódott mérgező anyagok a környezetbe jussanak.
As a result of melting, the extraction potential in the new territories will increase to 200 m below the surface, involving millions of square kilometres.
Az olvadás eredményeképpen az új területek kitermelési potenciálja több millió négyzetkilométeren a felszín alatti 200 méterig emelkedik majd.

Exemple de folosire pentru "melting" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English'The black threads, the white goo, why the leaves are melting, what that smell is.
- A fekete szálak, a fehér trutymó, miért olvadtak szét a levelek, mi ez a szag.
EnglishMelting snow turned to steaming water and ran hissing down the rusting gutters.
A hó gőzölgő vízzé olvadt, és sziszegve lefutott a rozsdás esőcsatornákon.
EnglishA saucer had been set beneath the latter candle to catch the melting wax when it fell.
A lefelé mutató gyertya alá kistányért tettek, hogy felfogja a csöpögő viaszt.
EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
A sarkvidéki jégtakaró olvadása azonban számos drámai következménnyel jár.
EnglishHis eyeballs glared out of his face like marbles in the face of a melting wax statue.
Szemgolyói úgy guvadtak ki sebes arcából, mint üveggolyók egy olvadozó viaszbábuéból.
EnglishIt was hard to say how; there was no melting or merging of the features.
Nehéz lett volna megmondani, hogyan; a vonások nem folytak szét, nem mosódtak össze.
EnglishThe place smelt of capons and melting butter in the heavy evening heat.
A helyiségben kappan és forró vaj szaga terjengett a nyomasztó esti hőségben.
English(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Mindannyian szeretnénk tiszta levegőt lélegezni és megállítani a gleccserek olvadását.
EnglishIn any event, contrary to what the IPCC announced, they are not melting in the Himalayas.
Legalábbis, ellentétben az IPCC bejelentésével, a Himalájában nem olvadnak.
EnglishSuddenly he felt as though he were melting away from his feet upward into a landscape of flame.
Az első pillanatban úgy érezte, izzó parázsba ugrott, s a talpa rögtön lángot vet.
EnglishThe moon seemed to be melting down through the branches of the trees.
Az éjszaka forró volt, a hold korongja mintha ráolvadt volna a fák ágaira.
EnglishSaw him melting magically through the bulkhead and reintegrating his corpse's body down here.
És a rendőr halott agyának hűlő masszája csak egyetlen gondolatot őriz: Te öltél meg.
EnglishIndicating the puddle of melting slush on the floor, I said, But I'm the one who made the mess.
Ha hagynám, hogy te csináld meg helyettem, szégyenkeznem kellene az Úr előtt.
EnglishThe gargoyle melted away into a brief whirling chaos of black flame and melting shards of sword.
A vízköpő kavargó füstté olvadt, feketén izzó kardja apró szilánkokra repedt.
EnglishSome of them flew toward the door, melting on the threshold of past and present, like snowflakes.
Néhány berepült az ajtón; mint hópihék olvadtak el a múlt és jelen küszöbén.
EnglishHe pointed at a large mound of dirt slowly melting down in the rain.
Rámutatott egy nagy földhányásra, amelyet már kezdett elmosni a víz.
EnglishMelting and casting is too difficult, and not necessary for our purposes.
Sokkal egyszerűbb, mint megolvasztani és kiönteni, s a célnak így is tökéletesen meg fog felelni.
EnglishAt the same time, the melting of the ice has caused unforeseen changes in sea currents.
Ezzel egyidejűleg a jég olvadása előre nem látott változásokat eredményezett a tengeráramlatokban.
EnglishDidn't move a muscle-most youn_ pilots would be melting at the mention of the word treason.
A legtöbb fiatal pilóta összeomlik, ha meghallja az árulás" szót.
EnglishThe pie was golden brown and dusted with sugar, the ice cream melting in a sweet, white pool!
Az aranybarna sütin porcukor fehérlett, a fagyi édesen olvadozott.