Traducere engleză-maghiară pentru "ongoing"

EN

"ongoing" maghiară traducere

EN ongoing
volume_up
{adjectiv}

ongoing (dar şi: actual)
There are plenty of opportunities for this in ongoing programme planning.
Nagyon sok lehetőségünk van erre a folyamatban lévő programtervezés során.
Mr Mladenov's report makes a very important contribution to the ongoing work.
Mladenov úr jelentése jelentősen hozzájárul a folyamatban lévő munkához.
This is a report created by Parliament in the course of an ongoing legislative procedure.
Ezt a jelentést a Parlament készítette egy folyamatban lévő jogalkotási eljárás során.

Sinonime (în engleză) pentru "ongoing":

ongoing
English

Exemple de folosire pentru "ongoing" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Az EU-nak a szerződéssel most is tartó románca felér a politikai nekrofiliával.
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Jobban tudatosítanunk kell a dolgozókban a folyamatos továbbképzés jelentőségét.
EnglishThis is an ongoing dialogue and a new chapter will be revealed next month.
Ez egy folyamatosan zajló párbeszéd, amelynek jövő hónapban új fejezete nyílik.
EnglishThere is scope for ongoing improvement of the relations between India and the Union.
Van mozgástér az India és az Unió közötti kapcsolatok folyamatos javítására.
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Kulcsfontosságú tényező a munkavállalók folyamatos oktatása és képzése is.
EnglishThe European Commission is following Mr Orlov's ongoing second trial very closely.
Az Európai Bizottság fokozott figyelemmel kíséri Orlov úr jelenleg folyó második perét.
EnglishOngoing repairs to the site led to the early discovery of Petyr's remains.
Petyr maradványaira a temetőben folyó helyreállítási munkálatok során bukkantak rá.
English. - Severe human rights violations persist in the ongoing Yukos affair.
írásban. - A Jukosz-ügyben továbbra is rendszeresen súlyosan megsértik az emberi jogokat.
EnglishFinally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
Végül, az Unió adjon választ az orosz útlevelek külföldi elterjesztésére.
EnglishWhere is the turnover which justifies ongoing funding of EUR 90 million per year?
Hol van az a forgalom, ami indokolja, hogy folyamatosan kifizessünk 90 millió eurót évente?
EnglishThe whole incident's been an ongoing obsession of hers the past decade.
Az egész incidens volt a feleségem folyamatos rögeszméje az elmúlt tíz évben.
EnglishThis, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Ez természetesen ahhoz vezet, hogy a keresztény kisebbségek folyamatosan menekülnek Irakból.
EnglishThis is also in line with the orientation of the ongoing Council discussions.
Ez is összhangban áll a Tanácsban jelenleg folyó viták irányvonalával.
EnglishIn conclusion, these two reports will be significant contributions to our ongoing reflection.
Végül, e két jelentést komolyan figyelembe vesszük álláspontjaink kialakításánál.
EnglishDevelopments in the ongoing debt crisis and the EU response (debate)
A jelenleg is tartó adósságválság alakulása és az EU erre adott válasza (vita)
EnglishThe real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?
A valódi kérdés itt az, mennyi ideig tarthat a privatizációs folyamat.
EnglishThey informed me of the ongoing problem of defending religious freedom.
Tájékoztattak engem a vallásszabadság védelmének folyamatos problémájáról.
EnglishNegotiations on this are ongoing within the framework of the United Nations.
Erről az Egyesült Nemzetek keretében jelenleg folynak a tárgyalások.
EnglishParagraph 49 is important and it recognises the need for ongoing consumer education.
A (49) bekezdés fontos, mivel elismeri, hogy szükség van a fogyasztók folyamatos nevelésére.
EnglishIt is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
Az előttünk lévő anyagra irányul, és a folyamatosan zajló munkában figyelembe kell vennünk.