Traducere engleză-maghiară pentru "open secret"

EN

"open secret" maghiară traducere

volume_up
open secret {substantiv}

EN open secret
volume_up
{substantiv}

open secret
volume_up
nyílt titok {substantiv}
Anyway what he did in the embassy was a pretty open secret.
Egyébként is: nyílt titok, mit keres a követségen.
He liked Sir Bernard Hemmings, but it was an open secret inside Five that the old man was ill and spending less and less time in the office.
Kedvelte Sir Bernard Hemmingset, de az "Ötösben" nyílt titok volt, hogy az öreg beteg, és egyre kevesebb időt tölt a hivatalában.
(DE) Madam President, Commissioner, it is an open secret that in some of the new EU Member States the forces behind organised crime are on the best possible terms with the highest political circles.
(DE) Elnök asszony, biztos úr, nyílt titok, hogy néhány új EU-tagállamban a szervezett bűnözés mögötti erők a lehető legjobb viszonyban vannak a legmagasabb politikai körökkel.

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

open adjectiv
Hungarian
to open verb
secret substantiv
secret adjectiv

Exemple de folosire pentru "open secret" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishBut I had no idea- They never do, Mirt purred, as stones parted to open a narrow, secret way.
- Sosem hiszik - motyogta Mirt, miközben megnyílt előttük egy keskeny járat.
EnglishShow us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Bizonyítsák be, milyen hatékonyak ezek az intézkedések, de nyilvános, nem pedig titkos dokumentumok segítségével.
EnglishWe have managed to open the secret telephone book in the Commission.
Sikerült felnyitnunk a Bizottság titkos telefonkönyvét.
EnglishI've blown the last secret wide open.
EnglishFloyt didn't mention the open secret that Earthservice was controlled by a tight hierarchy, supervisors among them, with Alpha Bureaucrats at the pinnacle.
Floyt nem hozta föl azt a nyílt titkot, hogy a Földszolgálatot szigorú hierarchia uralta, ellenőrökkel, a csúcson pedig az Alfa Hivatalnokokkal.