Traducere engleză-maghiară pentru "parent"

EN

"parent" maghiară traducere

volume_up
parent {substantiv}

EN parent
volume_up
{substantiv}

parent
volume_up
szülő {substantiv}
There are cases where one parent actually steals the child from the other parent.
Vannak olyan esetek, amikor az egyik szülő tulajdonképpen elrabolja a gyermeket a másik szülőtől.
...better have extraordinary merits, not just a German parent, husband or wife.
...jobb, ha van valami rendkívüli érdeme, nem csak német szülő, férj vagy feleség.
The old woman treats her like a rough parent treats a naughty child.
Az öregasszony úgy bánik vele, mint egy durva szülő a rossz gyermekével.
parent
volume_up
ok {substantiv} (átvitt értelemben)
Peter and Elsie Haldane had never concealed the fact that they weren't Dan's actual parents.
Peter és Elsie Haldane soha nem tartotta titokban, hogy nem ők Dan szülei.
And they'll be parents to a new breed born of an ancient culture.
És ők lesznek az alapja az ősi kultúra újjászületésének.
They're the parents of all vampires, Baby Jenks, the Mother and the Father.
- Õk az összes vámpír szülei, Jenks Bébi, az anya és az apa.
parent
volume_up
alapító {substantiv} (átvitt értelemben)
parent
volume_up
eredet {substantiv} (átvitt értelemben)
parent
volume_up
forrás {substantiv} (átvitt értelemben)
This is a great resource for student athletes, teachers, parents, professionals, athletic and coaching staff.
Nagyszerű forrás a sportoló tanulóknak, tanároknak, szülőknek, szakmabelieknek, az atlétikaedzőknek és az edzői stábnak.
parent
volume_up
kezdet {substantiv} (átvitt értelemben)
parent
volume_up
kútfő {substantiv} (átvitt értelemben)
parent
volume_up
ős {substantiv} (átvitt értelemben)

Sinonime (în engleză) pentru "parent":

parent

Exemple de folosire pentru "parent" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI ran away from a real parent who had never once in anger laid a hand on me.
Én vér szerinti apám elől léptem meg, aki egyetlenegyszer sem emelte rám a kezét.
EnglishYou're telling me you're here from the motel's parent company doing spot inspections?
Azt mondja nekem, hogy a hotel anyavállalatától vannak szúrópróba vizsgálaton?
EnglishI would therefore advocate a rigid definition of the term 'parent carrier'.
Ezért állok ki a "tulajdonos fuvarozó” kifejezés merev meghatározása mellett.
EnglishIt was as likely that a child would conspire a murder plot against a loving parent.
Olyan hihetetlen volt, mintha egy gyerek tervezne gyilkosságot, szerető szülei ellen.
EnglishThe problem arose solely on the back of the crisis situation at Opel's US parent company.
A probléma kizárólag az Opel amerikai anyacégének válsághelyzete miatt adódott.
EnglishThere can only be a transatlantic solution which involves the parent company.
Csak olyan, transzatlanti megoldás jöhet szóba, amelyben az anyavállalat is részt vesz.
EnglishHe has shown that the new definition of a parent carrier is very unclear.
Ő bizonyította, hogy a tulajdonos fuvarozó új meghatározása egyáltalán nem egyértelmű.
EnglishThe second limb splashed down only to trickle back to the parent mass.
A másik kar is letoccsant és elődjéhez hasonlóan, gyorsan visszakúszott szülőjéhez.
EnglishHis parent society did not encourage or even permit independent thinking.
A társadalom nem bátorította, mi több, nem tűrte az önálló gondolkodást.
EnglishI know that I have many moments as a parent... where I felt I've made huge mistakes.
Szülőként nekem voltak olyan pillanataim... amikor éreztem, hogy hatalmas hibát követek el.
EnglishThe young, when shed by a parent, axe indistinguishable from dandruff.
A kicsinyek, amikor szülőjük elhullajtja őket, a megtévesztésig olyanok, mint a korpa.
EnglishThe fusion of the welded metal with the parent metal must be smooth and free from etching.
A hegesztett fémnek az alapanyaggal simán kell összeolvadnia, és nem mutathat beégést.
EnglishI didn't get my whole check because I had to go... to the parent and teacher meeting this week.
Nem kaptam teljes bért mert el kellett mennem... egy szülői értekezletre a héten.
EnglishIn fact, it was no different for a sixty-year-old parent who lost a thirty-year-old child.
A hatvanéves szülőnek is fájdalmat okoz, ha elveszti harmincesztendős fiát vagy lányát.
English(SV) Mr President, as a parent of young children myself, I find this matter highly relevant.
(SV) Elnök úr, kisgyermekes szülőként ezt az ügyet magam is nagyon fontosnak találom.
EnglishOne of the parent companies, Southern Cross Pharmaceuticals, is of especial interest to me.
Az anyacégek egyike, a Southern Cross Pharmaceuticals különösen érdekel.
EnglishNo parent should have to go through the pain of losing a child.
Egyetlen szülőnek sem lenne szabad átélnie a gyermeke elvesztése miatti fájdalmat.
EnglishAlways to be relied upon, whether it was a severed artery or an intoxicated parent.
Mindig lehet rá számítani, akár a kezét vágja el valaki, akár egy részeg szülőt kell megfékezni.
EnglishHe was a bad parent on the whole, though quite a charming one.
Meg kell mondanom, elég rossz apa volt, habár rettentő kedves is tudott lenni.
EnglishMaybe Gullfish belonged to a parent, or to one of the departed spouses.
Talán a Sirályhal a szüleiké volt, vagy valamelyik néhai házastársé.