Traducere engleză-maghiară pentru "periphery"

EN

"periphery" maghiară traducere

volume_up
periphery {substantiv}

EN periphery
volume_up
{substantiv}

periphery
volume_up
periféria {substantiv}
I do not like those divisions about rich and poor or new and old or centre and periphery.
Nem szeretem az ellentéteket; a gazdagok és szegények közötti, az új és régi, illetve a centrum és a periféria közötti ellentéteket.
We also had to create a balance - and I would like to say this to Mr De Grandes Pascual as well - between the centre and the periphery.
Szintúgy egyensúlyoznunk kellett - és ezt szeretném De Grandes Pascual úrnak is mondani - a centrum és periféria között.
periphery (dar şi: ambit, countryside, environs, neighborhood)
volume_up
környék {substantiv}
periphery (dar şi: area, face, level, surface)
volume_up
felszín {substantiv}
periphery (dar şi: area, face, finish, surface)
volume_up
felület {substantiv}
- or the point of contact with the hammer is located at least 10 mm from the periphery of the reflecting surface.
- vagy az ütközőfej érintkezési pontja a fényvisszaverő felület szélétől legalább 10 mm távolságban legyen.
periphery (dar şi: band, border, braid, edge)
volume_up
szegély {substantiv}
periphery (dar şi: berm, brim, collar, edge)
volume_up
perem {substantiv}
periphery (dar şi: boundary, boundary line, demarcation, line)
volume_up
határvonal {substantiv}
periphery (dar şi: circle, circuit, district, division)
volume_up
kerület {substantiv}
periphery (dar şi: edge, ledge, lip, margin)
volume_up
szél {substantiv}
periphery
volume_up
határszél {substantiv}
periphery
volume_up
külső szél {substantiv}
periphery
volume_up
külterület {substantiv}
periphery
volume_up
kültelek {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "periphery":

periphery

Exemple de folosire pentru "periphery" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe Duchy defended the values of Western civilisation in its north-eastern periphery.
A hercegség a nyugati civilizáció értekeit védelmezte északkeleti területén.
EnglishRussell stripped to the waist and got on his knees to dig around the periphery of the bomb.
Félmeztelenre vetkőzött, a tenyerébe köpött, és nekilátott körülásni a bombát.
EnglishWe could buy our own ship and become free traders on the periphery.
- Vehetünk magunknak egy hajót, és szabad kereskedők lehetünk a peremvidéken.
EnglishMost Roma live on the periphery of urban centres, and miles away from health facilities.
A romák többsége a városi központok peremén él, mérföldekre az egészségügyi létesítményektől.
EnglishMorgan averaged ten hours a week on the case, but always on the periphery.
Morgan átlagosan heti tíz órát foglalkozott az üggyel, de mindig csak jelentéktelenebb kérdésekkel.
EnglishHere we have food -- that used to be the center, the social core of the city -- at the periphery.
Az étel -- ami valaha a központ volt, a város társadalmi központja -- a peremre szorult.
EnglishWith that Chavez turned to his people, waving his arms to the roof's periphery.
Chávez embereihez fordult, és a tető széle felé intett.
EnglishA large number of Roma drifted to the periphery of society in this very period of the past 20 years.
Nagyon sok roma éppen az utóbbi 20 évben sodródott a társadalom peremére.
EnglishEven the waiters were lingering on the periphery trying to catch a glimpse.
Még a pincérek is ott ágaskodtak, hogy lássanak valamit
EnglishSo, looking at other parts of Europe's periphery, such as North Africa.
Nézzük Európa másik perifériáit, például Észak-Afrikát.
EnglishThey impact on rural regions and the immediate periphery.
Hatással vannak a vidéki térségekre és közvetlen környezetükre.
EnglishBut these new rebellions that his followers must foment at the Periphery would be different.
Ám azok az új forradalmak, amelyeket a követőinek kell leverniük a Peremvidéken, mások lesznek, mint a régiek.
EnglishHe clerked last summer for a big firm in Houston, and the firm was on the periphery of the hostilities.
Tavaly nyáron ügyvédjelölti munkát vállalt egy nagy houstoni cégnél, amelyik közel volt az eseményekhez.
EnglishYou're suggesting someone's working the periphery.
Azt akarja mondani, hogy valaki kívülről belefolyt a dolgokba?
EnglishFor a long time he had stood on the periphery of the gathering, his hands clasped, his large, dark eyes very still.
Jó darabig csak állt a csoport előtt, két kezét összekulcsolta, nagy, sötét szeme nem mozdult.
EnglishI started toward the school again and at once detected movement to my left, at the periphery of vision.
Megindultam az iskola felé, de abban a pillanatban mozgást érzékeltem a látómezőm perifériáján, a baloldalon.
EnglishShe was now about halfway between Trantor and the periphery.
Félúton volt a Trantor és a peremvidék között.
EnglishShe caught his nod in her periphery, and he said, Zealous.
A szeme sarkából látta, hogy a férfi bólint.
EnglishI represent a small Member State on the Union's periphery.
Egy kis államot képviselek az Unió határán.
EnglishIn 1941 we attacked America's periphery.
1941-ben Amerika perifériája ellen intéztünk támadást.