Traducere engleză-maghiară pentru "prevention"

EN

"prevention" maghiară traducere

volume_up
prevention {substantiv}

EN prevention
volume_up
{substantiv}

volume_up
megelőzés {substantiv}
Secondly, the importance of prevention, as prevention is better than cure.
Második szempont a megelőzés fontossága, lévén a megelőzés jobb, mint a kezelés.
Prevention is better than cure and this is all about prevention.
A megelőzés hatásosabb, mint a gyógymód, és ez az egész a megelőzésről szól.
A key strategic breakthrough is needed in the area of disease prevention.
Egy alapvető stratégiai áttörésre van szükség a betegség megelőzés területén.
prevention
volume_up
prevenció {substantiv}
As always, I am in favour of prevention and prevention from childhood.
Mint mindig, én a prevenció mellett állok, méghozzá a gyermekkortól kezdődő prevenció mellett.
Prevention is closely linked to the promotion of parental responsibility.
A prevenció szorosan kötődik a szülői felelősség elősegítéséhez.
Prevention and better intergovernmental cooperation are particularly important for preparing for future natural disasters.
A prevenció és a jobb kormányközi együttműködés különösen fontos a jövőbeni természeti katasztrófákra való felkészülésben.
prevention (dar şi: arrest, hindrance)
prevention (dar şi: putting away, parry, parrying)
volume_up
elhárítás {substantiv}
Finally, we cannot agree with further EU legislation in the area of disaster prevention and response.
Végezetül nem tudunk egyet érteni azzal, hogy újabb Európai Uniós jogszabályok szülessenek a katasztrófamegelőzés és -elhárítás területén.
prevention
volume_up
meggátolás {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "prevention":

prevention
English

Exemple de folosire pentru "prevention" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English'Shooting a nine-year-old girl is the commission of violence, not the prevention.'
- Egy kilenc éves kislány megölése az erőszak alkalmazása, és nem megakadályozása.
EnglishI therefore regret the insufficiency of the section dealing with crisis prevention.
Sajnálom ezért, hogy a krízislepárlással foglalkozó szakasz ennyire elégtelen.
EnglishInvestigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (
A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése (
EnglishYou have said a lot about prevention, and the fight against violent radicalisation.
Sokat beszélt a megelőzésről és az erőszakos radikalizmus elleni küzdelemről.
EnglishSecurity and prevention measures on offshore oil platforms in the EU (debate)
A nyílttengeri olajfúrótornyok biztonsága és megelőző intézkedések az EU-ban (vita)
EnglishIndustrial emissions (integrated pollution prevention and control) (recast) (
Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) (
EnglishThat is why we are focusing our common efforts, as I said, on prevention.
Ezért összpontosítjuk közös erőfeszítéseinket, amint már mondtam, a megelőzésre.
EnglishSecondly, a substantial increase in investment aimed at disease prevention is needed.
Másodszor, jelentősen növelni kell a betegség megelőzésre fordított beruházásokat.
EnglishThe sums allocated to disease prevention in healthcare budgets are too low.
A betegségmegelőzésre elkülönített összegek túl alacsonyak a költségvetésében.
EnglishIt is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Egyértelmű tehát, hogy a figyelemfelkeltő és megelőzési kampányok működnek.
EnglishWe cannot take risks where the prevention of nature and humanity is concerned.
Nem vállalhatunk kockázatokat ott, ahol a természet és az emberiség léte forog kockán.
EnglishWe want to see an effective fight against fraud, one that includes prevention.
Hatékony csalás elleni küzdelmet akarunk látni, amely magában foglalja a megelőzést is.
EnglishI think it is too early to be discussing disaster prevention as a European competence.
Azt hiszem, korai lenne a katasztrófamegelőzést uniós hatáskörként tárgyalni.
EnglishWe do not talk enough about prevention, because it involves the principle of subsidiarity.
Nem beszélünk eleget a megelőzésről, mivel az a szubszidiaritás elvét is érinti.
EnglishThe focus should be on early diagnosis and prevention of Alzheimer's disease.
Az Alzheimer-kór korai diagnózisára és megelőzésére kell összpontosítani.
EnglishPrimarily, this package focuses on crisis prevention, mitigation and solution.
Ez a csomag elsődlegesen a válság megelőzésére, mérséklésére és megoldására összpontosít.
EnglishWe believe it is essential to act in the area of pollution prevention.
Úgy véljük, a szennyezés megelőzése terén elengedhetetlenül fontos a cselekvés.
EnglishSo again, what we focus on is prevention rather than treatment, at first rate.
És újra, mi a megelőzésre koncentrálnánk elsősorban a kezelés helyett.
EnglishAnd from then I wanted to look not at impairment, but at prevention of impairment.
Ettől kezdve nem roncsolással, hanem megelőzéssel akartam foglalkozni.
EnglishIt addresses the prevention of tax evasion and greater transparency.
Az adókikerülés megakadályozásával és a fokozottabb átláthatósággal foglalkozik.