Traducere engleză-maghiară pentru "shirt"

EN

"shirt" maghiară traducere

volume_up
shirt {substantiv}
HU

EN shirt
volume_up
{substantiv}

shirt (dar şi: jersey, strip)
volume_up
mez {substantiv}
shirt (dar şi: sark)
volume_up
ing {substantiv}
She put them on, feeling swamped in the shirt, but at least decent.
Felöltözködött, az ing lötyögött rajta, de legalább fedte, ahol illő.
He wore dark gray flannel slacks and transparent plastic suspenders over a blue shirt.
Sötétszürke flanellnadragot viselt, és átlátszó plasztiknadrágtartót, a kék ing fölött.
He recognised it as the turtle shirt: of Sir George's description.
Azonnal ráismert, ez volt az a tengeri herkentyűs ing, melyet Sir George emlegetett.

Exemple de folosire pentru "shirt" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHe wore a brown herringbone sport coat, a white shirt, and a striped yellow tie.
Barna, halszálkás sportzakót viselt, fehér inget és csíkos, sárga nyakkendőt.
EnglishThey averted their eyes at once from his bloodstained shirt and torn clothes.
Gyorsan elfordították tekintetüket vérfoltos ingéről és szakadozott ruházatáról.
EnglishFeverishly she embraced him, slipping her silk-covered fingers into his shirt.
Lázasan ölelte magához a férfit, selyembe bújtatott ujjait az inge alá csúsztatva.
EnglishThey're on all sides, he said, pulling on his shirt and reaching for his jeans.
- Mindenhol ott vannak - állította felrángatva ingét, és farmerja után nyúlt.
EnglishJo-Beth not only had some luck with his shirt, but with the rest of their clothes.
Jo-Beth-nek nemcsak a fiú ingével volt szerencséje, de a többi ruhadarabjukkal is.
EnglishHe rolled his shirt sleeves down and buttoned them as a shivering breeze sprang up.
Letűrte és begombolta az ingujját, mert délnyugat felől borzongató szél támadt.
EnglishHe dropped his ear against the back of Hugh's shirt, listening for a heartbeat.
Odament hozzá, lehajolt, és a fülét az ingére tapasztotta, hall-e szívhangot.
EnglishIt pounced on the man in the blood-spattered blue shirt and the khaki pants again.
A kutya ismét a kék inges, vérfoltos, drapp nadrágos holttestre vetette magát.
EnglishBokuto ignored Gordons hand as he grimaced and tore Tracys shirt open wider.
Bokuto lerázta Gordon kezét, elfintorodott, és még jobban feltépte Tracy ingét.
EnglishIt was after three, and Ennis had changed into jeans and a plain white shirt.
Ez három óra után volt, Ennis már átöltözött farmerbe és egyszerű fehér ingbe.
EnglishThe shirt had a jagged tear in it, as if maybe the dog had taken a chomp out of it.
Nagy, tépett lyuk, hasadás volt rajta, tán a kutya harapott ki belőle egy darabot.
EnglishSomeyears later, I found out that that man did come up with an idea for a T-shirt.
Pár évvel később megtudtam, hogy az a férfi kitalált egy ötletet a pólóihoz.
EnglishThe guy's tee-shirt hung in ragged strips now, and he was carrying a crate.
Ennek a szivarnak a pólóinge cafatokban lógott, s valami ládát hozott visszafelé.
EnglishHe wore white slacks and a blue body shirt with the top three buttons undone.
Fehér nadrágot viselt, szűk kék inget, melynek felső három gombját nem gombolta be.
EnglishHe put him down on the floor gently and began to tear the purple shirt into strips.
Gyengéden lefektette, és nagy szakértelemmel csíkokra hasította a bíborszínű inget.
EnglishYes, the shirt and the jacket each had two holes in the back of the upper chest area.
Igen, az ingen és a kabáton is két-két lyuk tátongott hátul, a lapocka tájékán.
EnglishA bleached man in a faded shirt glanced at the screen, then leaped to attention.
Sápadt férfi kifakult ingben nézett vissza a képernyőről, majd megszólalt:
EnglishEmily had stepped toward him and was unbuttoning his shirt from the bottom up.
Eltaszította a férfi kezét Emily hozzálépett és elkezdte az ingét gombolni.
EnglishWe threw one of our brothers dressed in a mail shirt into the harbour at Emsat.
Erre bedobtuk az egyik láncingbe öltözött testvérünket az emsati kikötőbe.
EnglishCoyote T-shirt and a pair of black pajama pants.
Éjjel azután tiszta Wile E. Coyote pólót vett fel és fekete pizsamanadrágot.