Traducere engleză-maghiară pentru "singular"

EN

"singular" maghiară traducere

volume_up
singular {substantiv}

EN singular
volume_up
{substantiv}

singular (dar şi: single, one, sole)
volume_up
egyetlen {substantiv}
A singular obsession Tehol began, and was interrupted.
A dekoratőr egyetlen mániája kezdte Tehol, de félbeszakították mondandóját.
It was a powerfull singular thrust to the neck.
Azt mutatja, hogy egyetlen erős vágás érte a nyakat.
Well it so happens that we have a singular body.
Nos, hát úgy esett, hogy egyetlen testtel rendelkezünk.
singular (dar şi: single, sole)
volume_up
egyedüli {substantiv}
singular (dar şi: single)
volume_up
egyes {substantiv}
The danger is not singular, but plural, Kuru Qan said.
A veszély nem egyes, hanem többes számban létezik mondta Kuru Quan.
A férfi egyes számban lát, a nő többes számban.
So we will move out of the narrow, lyrical confines of the first person singular; we will jump as a thousand mortal writers have done into the brains and souls of many characters.
Így hát kilépünk az egyes szám első személy líraían szűkre szabott meghittségéből, és átugrunk, ahogy a halandó írók ezrei teszik, a sokaság agyába és lelkébe.
singular (dar şi: singular number)
volume_up
egyes szám {substantiv}
So we will move out of the narrow, lyrical confines of the first person singular; we will jump as a thousand mortal writers have done into the brains and souls of many characters.
Így hát kilépünk az egyes szám első személy líraían szűkre szabott meghittségéből, és átugrunk, ahogy a halandó írók ezrei teszik, a sokaság agyába és lelkébe.

Sinonime (în engleză) pentru "singular":

singular

Exemple de folosire pentru "singular" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAt a first glance Lucy felt that she was in a singular ly bad museum.
Lucy az első pillantásra látta, hogy egy különlegesen rossz múzeumba került.
EnglishAnd, in our wondrous new empire, will that be the singular fate of all those who voice dissent?
És a csodás új birodalmunkban csak ezt érdemelheti az, aki kételyeinek ad hangot?
EnglishYes, you will find some very singular points about the moor, Dr. Watson.
Hát bizony sok érdekes dolgot fog még látni a lápvidéken, Watson doktor!
EnglishThis is a very singular knife, said Holmes, lifting it up and examining it minutely.
-Kés ez, és nem bicska - mondta Holmes, felemelte, és jól megnézte.
EnglishThey said, with a singular lack of originality, There's that damned Shaitana!
Az eredetiség szikrája nélkül valamennyien ugyanazt mondták: Shaitana, az az átkozott füstös képű!
EnglishSo special conditions were needed, to recruit a singular genius.
Különleges feltételekre volt szükség, hogy találjunk egy magányos zsenit.
EnglishBefore the final closing of those singular eyes, and the vision behind them.
Azelőtt, hogy lehunyták volna azt az egyedi szempárt, s lezárták volna a benne rejlő egyedi látásmódot.
EnglishA pretty, fresh-faced, sun-browned brunette, she had eyes that were a singular shade of blue.
Csinos, szép arcú, barna lány volt, különleges, azúrkék szemekkel.
EnglishSuch were the singular circumstances in connection with the Resident Patient and the Brook Street Doctor.
Ez a Brook Street-i orvos és a bentlakó beteg egyedülállóan érdekes története.
EnglishUpon the floor, close to the body, was lying a singular club of hard carved wood with a bone handle.
A holttest mellett egy csontfogantyújú faragott keményfa fütykös hevert.
EnglishIt was the most singular piece of workmanship he had ever encountered.
A legkülönösebb kovácsmunka volt, amellyel valaha találkozott.
EnglishI dont like being the singular focus of the attention of thousands of rats.
Nem tetszik, hogy ezernyi patkány csak rám összpontosít.
EnglishHer precious power resides in the delicate tissues of her singular brain.
Értékes ereje a fejében, az agytekervényeiben lakozik.
EnglishAngle threw the gun-belt, a singular act of trust from a Forager inside his lashup.
Angle odadobta neki a szíjat pisztolyostul, ami a legnagyobb bizalom jele volt egy Zsiványtól a saját tanyájában.
EnglishNo nation is singular, or exclusive - rather, it should not be, for its own good.
Nincs egyedi nemzet, nincs olyan, amely mindnél különlegesebb legalábbis mindenki érdekében ez így kell hogy legyen.
EnglishIt is a singular thing, but I find that a concentrated atmosphere helps a concentration of thought.
Fura, de nekem az a véleményem, hogy a koncentrált atmoszféra elősegíti a koncentrált gondolkodást.
EnglishThat was my singular interview with Professor Moriarty.
így zajlott le érdekfeszítő beszélgetésem Moriarty professzorral.
EnglishCaptain Malone's violation of the rules was a singular exception.
Malone kapitány. szabálysértése egyedi kivétel volt.
EnglishIt is singular that on this particular night he should have been up.
-Érdekes, hogy ezen az estén mégis ébren volt.
EnglishBrys had always found the man strangely disturbing, and it had nothing to do with his singular function as consort to Janall.
A férfi a falnak támaszkodott, finom, szinte nőies vonásain gúnyos mosoly játszott.