Traducere engleză-maghiară pentru "sort"

EN

"sort" maghiară traducere

volume_up
sort {substantiv}
HU

"sort" engleză traducere

volume_up
sort {substantiv}
EN

EN sort
volume_up
{substantiv}

sort (dar şi: cast, class, description, ilk)
volume_up
fajta {substantiv}
This sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Ez a fajta átláthatatlanság elfogadhatatlan egy demokratikus Európa számára.
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Az a fajta diktatúra, amely saját népét elnyomja, teljességgel elfogadhatatlan.
Tatzel seemed to feel that prudence of this sort was both furtive and ludicrous.
Tatzel ezt a fajta elővigyázatosságot alattomosnak és túlzottnak találta.
sort (dar şi: description, shape)
volume_up
féle {substantiv}
Frank invented a new sort of cash register for the McDonald's Hamburgers Division.
Frank újfajta pénztárgépet szerkesztett a McDonald-féle Hamburger Vállalatnak.
I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Remélem az ilyen jellegű tudományos együttműködés felé teszünk most lépéseket.
He hasn't been able to shave -- a sort of Billy Connolly figure.
Nem tudott ugyanis ott borotválkozni -- olyan Billy Connolly-féle figura.
sort (dar şi: fashion, method, mode, style)
volume_up
mód {substantiv}
'I don't suppose you could see your way clear to sort of let me slip outside the inner wauls before you close the gates, could you?'
Ha jól sejtem, nincs rá mód, hogy még a belső város lezárása előtt kisurranjak valamelyik kapun, ugye?

Sinonime (în engleză) pentru "sort":

sort

Exemple de folosire pentru "sort" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishJust some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
Inkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
EnglishWho knows how many other agencies will be involved by the time we sort this out?
Ki tudja, hány ügynökséget kell még bevonni, mire ezt az ügyet felgöngyölítjük.
EnglishAt first Vic thought he hadn't seen right; it was some sort of optical illusion.
Vic először azt hitte, nem jól lát, vagy valamiféle optikai csalódás áldozata.
EnglishThat last was the sort of detail even the most realistic dreams rarely supplied.
Effajta részletek még a legvalószerűbbnek tetsző álmokban sem szoktak előfordulni.
EnglishThis raises the serious question of what sort of future we want for our children.
Ez azt a komoly kérdést veti fel, hogy milyen jövőt szeretnénk a gyerekeinknek.
EnglishThe Solidarity Fund offers a sort of small-scale insurance policy against them.
A Szolidaritási Alap egyfajta kisléptékű biztosítási kötvényt kínál ezek ellen.
English'Yer people are a real bad-tempered sort, if y' don't mind my sayin' so, friend.'
Ha nem haragszik, nagyuram, a maga fajtája meglehetősen ádáz természetű népség.
EnglishShe could handle people well, sort of bright and firm, if you know what I mean.
Jól tud emberekkel bánni, valahogyan derűsen és erélyesen; érti, mire gondolok?
EnglishAnd now I have a sort of vested interest: I want to do it for prostate cancer.
Ami pedig jelenleg nagyon érdekel: ugyanezt el akarom végezni prosztatarákkal is.
EnglishAnd so this has been a real puzzle to me as a sort of scholar of human nature.
És nekem, tulajdonképpen az emberi természet tudósának ez egy igazi rejtély volt.
EnglishThis sort of stuff depressed everybody, but it depressed the shit out of Bobby.
Az efféle események mindenkit megrémítettek, de Bobbyt szinte halálra ijesztették.
EnglishHe ought to, because he sort of cloned mine from his own, if you see what I mean.
Tudnia kell, hiszen a magáéból teremtette az enyémet, ha érted, mire gondolok.
EnglishBut what sort of fight could he manage against an enemy like the Warlock Lord?
De miféle harcról lehet szó ilyen ellenséggel szemben, mint a Boszorkánymester?
EnglishYou probably know more about those sort of people than I would, said Mr.
Maga biztosan jobban ismeri az ilyenfajta embereket, mint én jegyezte meg Mt.
EnglishOn the contrary, it's sort of a big family joke and a huge family embarrassment.
Épp ellenkezőleg, kitartó családi gúnykacaj tárgya, és nagy családi blamázs.
EnglishThen we sort of cut up the volume, so we wouldn't block the view from my apartment.
Így feldaraboltuk a térfogatot, hogy nehogy kitakarjuk a kilátást a lakásomból.
EnglishThis part of town must have been some sort of summer resort, the Captain thought.
A városkának ez a része bizonyára nyári üdülőhely lehet, gondolta a kapitány.
EnglishThat sort of power is one that should be used with the greatest possible care.
Az ilyesfajta hatalommal csak a lehető legnagyobb elővigyázatossággal szabad élni.
EnglishIt was like keeping score for Clark, like some sort of horrid gladiatorial game.
Clark mintha valami iszonyú gladiátorjátékokon jegyezte volna a találatokat.
EnglishBut it would help to have some sort of reason for not telling you were there.
De nem ártana, ha volna valami okom arra, hogy ne áruljam el, hogy maga ott volt.