Traducere engleză-maghiară pentru "specially"

EN

"specially" maghiară traducere

EN specially
volume_up
{adverb}

specially (dar şi: apart)
The bed is soft for you, brought specially for you, hush, don't rave anymore.
Vár a puha ágy, külön neked állították be, csitt, ne delirálj tovább.
Here, I would specially mention the case of Mr Hajiyev.
Szeretném külön kiemelni Hajiev úr esetét.
Külön magának csináltattam.
But the performance itselfthere seemed to be nothing specially queer about that.
De maga az előadás abban semmi különösen furcsa nem volt.
Különösen a gonosz szakítóval, Gretchen-nel.
Különösen a világítással vacakolt sokat.
specially
My people believe that the test missiles were specially engineered, but that the production models were, well, typically Russian.
Az embereim úgy gondolják, hogy a tesztrakétákat különlegesen konstruálták, ami viszont a sorozatgyártást illeti, hát tipikusan orosz.
In the fight against its citizens, the government is also using the specially trained, armed young people of the Basij militia.
A saját polgárai ellen folytatott harcban a kormány a Baszidzs Milícia különlegesen képzett fiatal fegyvereseit is beveti.
The Controllers had the island of Cyprus cleared of all its existing inhabitants and re-colonized with a specially prepared batch of twenty-two thousand Alphas.
Az ellenőrök kiürítették Ciprus szigetét minden létező lakójától, és betelepítették Alfáknak egy különlegesen előkészített, huszonkétezer fős csoportjával.

Sinonime (în engleză) pentru "specially":

specially
special

Exemple de folosire pentru "specially" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThese were made specially for law enforcement organizations, and came without mikes.
Ezeket speciálisan a bűnüldöző szerveknek gyártották, és mikrofon nélkül érkeztek.
EnglishI know it, Strock, and I will add that I regard you as specially fitted for the work.
- Tudom, Strock, és hozzáteszem, hogy ez bizonyára kedvére való feladat...
EnglishAnd this lack of rules made girls... and specially us guys like these foosball players.
És ez a hiány tette a lányokat, és speciel minket fiúkat is olyanná, mint ezek a figurák.
EnglishHe had come down specially from London at great inconvenience to attend the inquest.
Nagy nehézségek árán, kizárólag azért utazott le Londonból, hogy részt vegyen a halottszemlén.
EnglishSoftware specially designed and technology required for all listed items.
31. Kifejezetten a felsorolt cikkekre tervezett szoftverek és a hozzájuk szükséges technológia.
EnglishShe shall acquire merit in housing us, and specially in tending me.
Majd szerezzen érdemet azzal, hogy hajlékot ad, és hogy ápol engem.
EnglishI wasn't, I don't think, specially fond of her - but I trusted her.
Nem hiszem, hogy különösebben sze rettem volna... de bíztam benne.
EnglishThe crew were a set of ruffians, specially picked for the job.
A legénység gazemberekből állt, erre az útra fogadták fel őket.
EnglishI ain't trying to get shot by nobody, specially no junky.
Semmi kedvem ahhoz, hogy lepuffantsanak, pláne egy rohadt drogos.
EnglishFor the operation of these agreements we are also providing specially adapted financial support.
E megállapodások működtetéséhez kifejezetten ehhez a helyzethez igazított pénzügyi támogatást nyújtunk.
EnglishShe went to a holy man to get that powder specially.
Csak azért keresett fel egy szent embert, hogy ilyen port szerezzen.
EnglishBut I always marked you out as being specially quick in the uptake.
De mindig megfigyeltem, hogy nagyon éles a szeme.
EnglishSpecially trained teachers are needed here as well, so as to begin as early as possible.
Speciálisan képzett tanárokra van szükség itt is, hogy a testnevelés olyan korán vegye kezdetét, amennyire csak lehet.
EnglishShe said nothing else that you can remember specially?
- Nem tett semmiféle kijelentést, ami említésre méltó lenne?
EnglishTake their papers, and specially the murasla [King's letter].
A papírokat vedd magadhoz, főleg a királyok levelét.
EnglishThis is a map specially conceived to be placed beneath a Pendulum!
Ez a térkép igenis egy Inga alá lett kitalálva!
EnglishThis place gets pretty busy at night, 'specially on weekends.
Ez a hely elég tele van esténként, főleg hétvégén.
EnglishI wore this specially for you, and you see my cameo?
Ezt direkt a te kedvedért vettem fel, és látod a kámeámat?
EnglishHe paused, thinking, for a moment, and then added: 'You specially can't tell Lissa, because I swore to her.'
- Néhány pillanatig gondolkodott, majd hozzátette: - Főképp Lissának nem szólhatsz, mert megesküdtem neki.
EnglishThe latter may be helped in carrying out purely routine tasks by assistants specially trained for the purpose.
A hatósági állatorvost a tisztán rutinfeladatok elvégzésében az e célra kiképzett asszisztensek segíthetik.