Traducere engleză-maghiară pentru "surf"

EN

"surf" maghiară traducere

volume_up
surf {substantiv}

EN surf
volume_up
{substantiv}

surf (dar şi: foam, froth, lather, scum)
volume_up
hab {substantiv}
surf (dar şi: foam, froth, lather, scum)
volume_up
tajték {substantiv}
I saw the black bulk of it against the ghostly glimmer of the surf pouring across her bows.
Sötét tömbje kiemelkedett a hajó orrán átzúduló tajték kísérteties csillogásából.
The surf broke across it in thundering cascades.
Mennydörgő zuhatagokban tört át rajta a tajték.
I saw them lift and the surf begin to cascade over the side.
Láttam, hogy az orr fölemelkedik, és a tajték lezúdul mindkét oldalán.
surf (dar şi: surfboard, windsurfer)
volume_up
szörf {substantiv}
No more mountains to board, no more oceans to surf.
Nincs több snowboard a hegyen, sem több szörf a vizen.
surf (dar şi: surfboard)
volume_up
szörfdeszka {substantiv}
No surf beating against your back nor salt stinging your eyes.
Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához, és nem csípte a só a szemét.

Sinonime (în engleză) pentru "surf":

surf

Exemple de folosire pentru "surf" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou can't see nuffink beyond that surf -- there may be a 'ole cap o' rocks there.'
Semmi nem látszik attól a hullámveréstől, akár egy rakás szikla is lehet alatta!
EnglishDid that stop me from saving this skinny little white kid from flailing in the surf?
És megakadályozott ez engem abban, hogy megmentsek egy nyeszlett fehér csirkét?
EnglishA big Buick belonging to one of them is washing about in the surf off Lido fish pier.
Egy nagy Buickjuk ott ázik a Lídó halászmólója alatt, a parti hullámverésben.
EnglishI watch the sea and the sky; sometimes I wade in the surf and build roads in the sand.
- Nézem a tengert és az eget; néha kisétálok a partra, és utakat építek a homokba.
EnglishThe surf, driven by the storms, reared high to crash heavily down upon the shingle.
A vihar által felkorbácsolt tenger óriási hullámokkal ostromolta a partot.
EnglishWe turned to the left, going along in single file, the surf close beside us.
Libasorban balra fordultunk, a tenger már közvetlen mellettünk csapkodott.
EnglishShe saw no living creature and heard no sound save the far muffled rush of the surf.
A kertben semmi sem mozdult, és a hullámok távoli dörgésén kívül hang sem hallatszott.
EnglishThe sunlight was warm; the sound of low surf came with languid regularity.
A nap melegen sütött; a hullámok álmosító monotonsággal nyaldosták a partot.
EnglishA light breeze moved the tops of the pines with a noise like a gentle surf.
Lágy szellő mozgatta a fenyők koronáját, úgy hallatszott, mint a tenger szelíd zúgása.
EnglishGingerly, Elmara walked into the surf, and found her boots still dry.
Elmara hirtelen felbátorodva rálépett az ösvényre és csizmái szárazak maradtak.
EnglishBut between us and that sheltered beach was a band of raging surf.
De köztünk és a védett part között itt húzódott az őrjöngő hullámverés sávja is.
EnglishThe pounding surf obscured both the silencer's spit and the bullet's impact.
A hullámverés elnyomta mind a hangtompító pukkanását, mind a lövedék becsapódásának zaját.
EnglishWe were inside the entrance now, right in the path of the spilling surf.
Már a hasadék nyílásában voltunk, éppen a kizúduló hullámverés útjának kellős közepén.
EnglishMaybe we should go to Emerald Cove and have a surf in Lonny’s memory.
Talán elmehetnénk az Emerald öbölhöz és szörfözhetnénk Lonny emlékére.
EnglishIt burst in a cloud of spray and then spilled in a flood of surf across the gap.
Permetfelhővé foszlott, aztán a tajtékáradat átzúdult a nyíláson.
EnglishSurf-Sand Resort, how may we help you? the perky female voice asked.
Surf-Sand Penzió, miben állhatok rendelkezésére? kérdezte egy friss női hang.
EnglishAnd we'll need to trail a sea anchor astern to hold her steady in that surf.'
Ki kell vetnünk egy úszóhorgonyt hátul, hogy szilárdan tartsa a hajót ebben a hullámtörésben.
EnglishOur bows thrust into the boiling surf just behind the break of a wave.
A hajó orra éppen egy törőhullám mögött fúródott a bugyborékoló tajtékba.
EnglishWe've got that high-surf advisory in effect... for the north-and northwest-facing shores.
Magas-hullám figyelmeztetés van érvényben... a nyugatra és az északnyugatra néző partokon.
EnglishNevertheless, that .wall of surf cascading across the gap was a good ten feet of solid raging water.
A hasadékon átzúduló háborgó tajtékfal azonban most is jó tíz láb magasra nőtt.