Traducere engleză-maghiară pentru "tumble"

EN

"tumble" maghiară traducere

volume_up
tumble {substantiv}

EN tumble
volume_up
{substantiv}

tumble (dar şi: cataclysm, combustion, commotion, hoo-ha)
volume_up
felfordulás {substantiv}
tumble (dar şi: confusion, dinginess, disarray, disorder)
volume_up
rendetlenség {substantiv}
tumble (dar şi: debacle, doom, downfall, failure)
volume_up
bukás {substantiv}
tumble (dar şi: descent, downfall, droop, drop)
volume_up
esés {substantiv}
That inglorious tumble from the Mullets' window had jarred me more than I thought.
Az a szerencsétlen esés az ablakból jobban megviselt, mint gondoltam.
tumble (dar şi: somersault, spotter, somerset)
volume_up
bukfenc {substantiv}

Exemple de folosire pentru "tumble" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe rocks will tumble down and bounce and roll and pile up on top of each other.
A sziklák lezuhannak, felpattannak, gurulnak, és egyre magasabbra halmozódnak.
EnglishHe clutched the arms of his seat as though he might tumble forward and fall headlong.
Úgy markolta az ülés karfáját, mintha attól félne, hogy előredől és orra bukik.
EnglishLady Ambrur gave him a nod and a smile as she let the ruined wand tumble from her hand.
Ambrur úrnő elismerően biccentett, és eldobta a használhatatlanná vált pálcát.
EnglishA rush of feet, a tumble of shapes, and T'sais was struggling against hard grasping hands.
Hirtelen lábdobogás, rárontó alakok, és T'saist máris erős markok ragadták meg.
EnglishShe let him pick her up and tumble her against him, and carry her slowly through the house.
Nem tiltakozott, amikor Michael fölnyalábolta, és lassan keresztülvitte a házon.
EnglishShe slipped in something stickyprobably bloodand almost went into a tumble herself.
Megcsúszott valamin, talán egy vérfolton, és ő maga is majdnem elesett.
EnglishThey unfolded and began to tumble away in the light, hot breeze that had sprung up.
Ki is bomlottak a hirtelen támadt meleg szélben, és szerteröppentek.
EnglishHer tumble in the refuse had scratched the back of her hand, and she was bleeding freely.
Felsértette a kézfejét, amikor elesett a mocsokban, és most csak úgy dőlt belőle a vér.
EnglishHer hair is like a tumble of bright copper; she is truly quite striking!
- A haja gyönyörű rézvörös zuhatag; szerintem nagyon szép leány!
EnglishThe day is short; the hours tumble past, while you doodle and dither.”
Rövid a nap és addig is telik az idő, amíg te itt húzódozol!
EnglishThe great pile of its parts shuddered visibly, threatening to tumble down.
Az egymásra halmozott modulok ledőléssel fenyegetve remegtek.
EnglishJust as well he didnt tumble to it, said Colonel Anderson.
Sajnos, nem lehet egy elmebetegtől elvárni, hogy oka legyen a cselekedeteire.
EnglishI doubt if he will risk the lists with so many folk to watch should he take a tumble.
- Kétlem, hogy ki merne állni ilyen sok néző előtt, megkockáztatva a szégyent, ha kilökik a nyeregből!
EnglishTo the side of the road, half in the ditch, he noticed a tumble of clothes.
Az út szélén, félig az árokban egy kupac ruhát vett észre.
EnglishHe saw me tumble into the furnace pit with the Skull Bearer and presumed me dead.
Látta, hogy belezuhantam a kemence gödrébe a Koponyahordozóval egyetemben, és feltételezte, hogy meghaltam.
EnglishHe wondered if their KGB listeners would ever tumble to that.
Ed azon tűnődött, vajon figyelemmel kísérik-e az étrendjüket a KGB-sek.
EnglishAnd rough-and-tumble play is a great learning medium for all of us.
Az egyszerű és esetlen játék mindenkinek jó terep a tanuláshoz.
EnglishSheridan screamed and jumped on the brake, hoping to tumble the thing on the roof off the front.
Sheridan felüvöltött és beletaposott a fékbe, reménykedve, hogy az az izé lepottyan a tetőről.
EnglishShe had hoped he would tumble all the way to the bottom of the staircase, breaking his neck as he went.
Hilary azt remélte, a férfi végigbucskázik a lépcsőn, és a nyakát szegi.
EnglishOn the second night we were trying to sleep in a tumble-down barn when we were roughly jerked awake.
A második éjszaka aludni próbáltunk egy rendetlen pajtában, amikor durván fölráztak minket.