Traducere engleză-maghiară pentru "under the sun"

EN

"under the sun" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "under the sun".

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

under prepoziţie
Hungarian
sun substantiv
to sun verb

Exemple de folosire pentru "under the sun" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishShe bathed under a sun of nonsenses, while outside a soft rain began.
A képtelenségek napja alatt sütkérezett, miközben odakinn csendesen esni kezdett.
English`When I am flesh I shall be more than human; I shall be something new under the sun.
Ha majd testté leszek, több mint ember leszek; új leszek a nap alatt.
EnglishYou have no need of soft words: I do not hope to see you again on any other day under this Sun.
Nem szorulsz gyöngéd szavakra: nem remélem, hogy viszontlátlak bármikor is a nap alatt.
EnglishAnd now the songs have come down among us out of strange places, and walk visible under the Sun.'
A mesék hőse most testet öltött, leszállt közibénk, és itt jár a nap alatt.
EnglishIn the meantime, you ride under the sun, dying of thirst, and cut the guts out of other poor bastards.
A három klasszikus fogadalomhoz, a szegénység, a szüzesség és az engedelmesség
EnglishSeldom do Orcs journey in the open under the sun, yet these have done so.
Orkok ritkán kószálnak nappal, szabadon, ezek mégis ezt tették.
EnglishYou said that there was evil done everywhere under the sun.
- Valami nagyon megragadott abban, amit az előbb mondott, Monsieur Poirot.
English'Seldom will Orcs journey in the open under the sun. yet these have done so,' said Legolas.
- Az orkok ritkán vonulnak nyílt terepen nappal, de ezeknek, úgy látszik, muszáj - mondta Legolas.
EnglishThe finest thing under the sun and the moon is the human soul.
A legkülönb dolog, ami létezik a nap és az ég alatt, az emberi lélek.
EnglishIt says in Ecclesiastes that there ain't nothing new under the sun, and I pretty much hold to that.
Mert kérem, megmondja a Prédikátor Salamon, hogy új nincs a nap alatt, és magam is ezt vallom.
English`But folk must grow weary there, even in their gardens, as do all things under the Sun of this world.
- De, gondolom, még ők is elfáradnak a kertjeikben, mire a világunk napja alatt minden dolgukkal végeznek.
EnglishThe most recent ruins, dating from the early imperial era, shone under the sun like white porcelain.
A legfrissebb, a birodalom létrejöttének korából származó romok fehér porcelánként csillogtak a napfényben.
EnglishAnd the river was a vein of blood under the sun.
És a folyó úgy hömpölygött, mint véres artéria a nap alatt.
EnglishAll is vanity under the sun and under the moon.
Minden hiábavalóság a nap alatt és a hold alatt.
EnglishAsk him everything under the sun, but try and pin him down on the terminations of the three missing witnesses.
Minden elképzelhető kérdést tegyen fel neki, és próbálja sarokba szorítani a három hiányzó tanú felmondása ügyében.
EnglishNo, there is not another father like you under the sun.
EnglishBut when Stark did it, they giggled merrily, as if this were the most amusing thing under the sun.
Mikor azonban Komor a magasba emelte a két gyereket, azok boldogan vigyorogtak, gügyögtek, mintha ez volna a legpompásabb szórakozás a világon.
English'The story of Edward Davis and Franklin Roberts is an instructive one, because it shows there's really nothing new under the sun.
- Edward Davis és Franklin Roberts története igen tanulságos, mert megmutatja, hogy valójában nincs új a nap alatt.
EnglishThis European Parliament should devote itself to issues within a smaller area and not give opinions on everything under the sun.
Az Európai Parlamentnek kisebb területre kellene korlátoznia a tevékenységét, és nem kellene minden létező kérdéshez hozzászólnia.
EnglishNothing is new under the sun.

Mai multe cuvinte

English
  • under the sun

Mai multe în dicționarul român-englez.