Traducere engleză-maghiară pentru "well"

EN

"well" maghiară traducere

volume_up
well {substantiv}
HU
volume_up
well {conj.}
HU

EN well
volume_up
{substantiv}

well (dar şi: fermentation, fount, fountain, fund)
volume_up
forrás {substantiv}
I think modulation is the best way to provide more funding.
Azt gondolom, a moduláció a több forrás biztosításának legjobb módja.
'I think SPINNAKER is the best source we have.
- Azt, hogy Spinnaker" a legjobb forrás, akivel valaha is dolgoztunk.
So far, the Eastern European Neighbourhood has been less well funded than the Mediterranean Neighbourhood.
Mostanáig a kelet-európai szomszédságra kevesebb anyagi forrás jutott, mint a földközi-tengeri szomszédságra.
well (dar şi: fount, fountain, pit, pump)
volume_up
kút {substantiv}
Then go to that well you see yonder and draw one hundred bucketfuls of water.
Kerekes kút volt, és Pinokkió nyomban nekiállt a munkának.
That was when I crammed my older brother's head into the wooden well-bucket.
Akkor történt, hogy az idősebbik bátyám fejét belenyomtam a kút vödrébe.
And neither well was actually polluted, either.
Pedig tulajdonképpen egyik kút sem szennyeződött be.
well (dar şi: mine, pit, shaft, sink)
volume_up
akna {substantiv}
The whole complex was visible from the rim of the central well.
A központi akna pereméről az egész épületegyüttes látható volt.
A shopping mall, high up above a central well.
Egy bevásárlóközpont, magasan a központi akna felett.
There is no difference between good and bad mines, but there is a need to ban anti-vehicle mines internationally as well.
Nincs jó és rossz akna, hanem nemzetközi szinten a járművek elleni aknákat is be kell tiltani.

Exemple de folosire pentru "well" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishThey say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
Azt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
EnglishWell, mademoiselle, Vautrin said, turning to Victorine, you are eating nothing.
- Ejnye, kisasszony - szólította meg Vautrin Victorine-t -, ön semmit sem eszik.
EnglishSuits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
EnglishAh, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
Titokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
EnglishAh, well, I wish I could tell you, Inspector... that your story was fantastical.
Hát... bárcsak azt mondhatnám, felügyelő... hogy a története fantasztikus volt.
EnglishSo that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
Mi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
EnglishYes, I was telling you, and you damned well better mark my words because I know.
Igen, mint mondtam, és jobban teszed, ha megjegyzed a szavaimat, mert én tudom!
EnglishWell, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
Már azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
EnglishI work for a commercial business, but I perform other duties as well, he allowed.
Kereskedelmi területen működöm, de más kötelezettségeim is vannak - vallotta be.
English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Így szükség van más helyszínekre is, különösen a költségek mérséklése érdekében.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Mint közismert, Európa érdekeit az szolgálja legjobban, ha egységesen lépünk fel.
EnglishIll tell her that you shot very well and that the portrait was in good condition.
Majd elmondom neki, hogy ragyogóan lőttél, s hogy a képnek nem esett semmi baja.
EnglishShe's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
Megszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
EnglishIn this case, if German students have to pay tuition fees, you have to as well.
Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük, akkor Ön is tandíjköteles.
EnglishAnd sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it.
És a hang az időben is elhelyez minket, mert a hangba mindig beágyazódik az idő.
EnglishYou will find some documents that will help you do that, as well, the man said.
- A zsákban van néhány okmány, amely ezt is lehetővé teszi - mondta a magas férfi.
EnglishShe went on imitating them for her own amusement, well into the Great Depression.
Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a Nagy Válság kellős közepén is.