Traducere engleză-norvegiană pentru "math"

EN

"math" norvegiană traducere

volume_up
math {substantiv}
NO

EN math
volume_up
{substantiv}

1. Matematică

math
0:15 So, well, I do applied math, and this is a peculiar problem for anyone who does applied math, is that we are like management consultants.
0:15 Så, ja, jeg driver med anvendt matte, og dette er et spesielt problem for alle som driver med anvendt matte, er at vi er som ledelseskonsulenter.

Sinonime (în engleză) pentru "math":

math

Exemple de folosire pentru "math" în norvegiană

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSomeone always asks the math teacher, "Am I going to use calculus in real life?"
Det er alltid noen som spør mattelæreren, "Vil jeg få bruk for matematikk i hverdagen?"
EnglishI want to know the truth about justice -- like we have truths in math.
Jeg vil ha sannheten om rettferdighet -- som vi har sannheter i matematikk.
EnglishFor example, take Dan Rounds, who is a music and math major from East Lansing, Michigan.
For eksempel, ta Dan Rounds, som har en musikk- og matematikkgrad fra East Lansing, Michigan.
EnglishGet quick answers when you enter math equations or conversions in the Google Search box.
Få raske svar når du skriver inn matematiske uttrykk eller konverteringer i Google-søkefeltet.
EnglishHe offers a bold proposal on how to make math education relevant in the digital age.
Han fremmer et litt annerledes forslag til hvordan matematikkutdannelsen kan gjøres mer relevant i den digitale tidsalderen.
EnglishBasically, we developed numerous mobile apps, every one of them explaining a particular concept in math.
Vi utviklet tallrike mobile applikasjoner, og hadde hver og en av dem forklare et bestemt matematisk konsept.
EnglishI think math is very important, but so is dance.
Jeg synes matematikk er svært viktig, men det er dans også.
English7:09 What if, Plato thought, ethics was like math?
7:09 Enn hvis, tenkte Platon, etikk var som matematikk?
EnglishAristotle thought ethics wasn't a lot like math.
Aristoteles mente etikk ikke var som matematikk.
EnglishIn math, we know the objective facts.
Innenfor matematikk vet vi objektive fakta.
EnglishAnd as long as we're taking our waste and mixing it with a huge amount of water -- you're all really smart, just do the math.
Og så lenge vi tar vårt avfall og blander med enorme mengder vann -- dere er alle veldig smarte, bare gjør regnestykket.
EnglishSo presently, we are doing the following: First of all, we are decomposing the K-12 math curriculum into numerous such apps.
Så for tiden, gjør vi følgende: Først og fremst deler vi opp læreplanen i K-12 matematikk til en rekke slike applikasjoner.
EnglishEven in subjects like math and creative writing, which you think would depend on solo flights of thought, kids are now expected to act as committee members.
Selv i fag som matematikk og kreativ-skrivning, som man skulle tro trenger selvstendig tenkning, er det forventet av barna å opptre som komitémedlemmer.
EnglishAnd every student who studies math, science, engineering, economics, they should definitely learn calculus by the end of their freshman year of college.
Og alle studenter som studerer matematikk, vitenskap, ingeniørfag eller økonomi, burde absolutt lære matematisk analyse i løpet av første klasse på universitetet.