Traducere engleză-olandeză pentru "boost"

EN

"boost" olandeză traducere

volume_up
boost {substantiv}

EN boost
volume_up
{substantiv}

boost (dar şi: incentive, stimulus)
volume_up
stimulans {de} (aansporing)
This would provide a good boost, for example to local agriculture.
Dit zou een goede stimulans zijn, bijvoorbeeld voor de agrarische sector ter plaatse.
It therefore deserves more of a boost than proposed by the rapporteur.
Het verdient dan ook een grotere stimulans dan de rapporteur voorstelt.
That would be an important boost for progress in the area.
Dat zou een belangrijke stimulans vormen voor vooruitgang op dat gebied.
boost (dar şi: steppingstone)
On the other hand, countries which are lagging behind need a boost with a lower rate in interest.
Anderzijds hebben landen die achterlopen een duwtje in de rug nodig met een lagere rente.
So, ladies and gentlemen, often, all that is needed is a boost of this kind to bring about change.
Soms, geachte afgevaardigden, is er dus maar een klein duwtje in de rug nodig om iets in beweging te zetten.
Small-scale fishing has no proper funding and so, without a boost from the state, nothing will change.
De ambachtelijke visserij beschikt nu eenmaal niet over eigen middelen, en dus zal er niets veranderen als de overheid geen duwtje in de rug geeft.
boost (dar şi: lift)
On the other hand, countries which are lagging behind need a boost with a lower rate in interest.
Anderzijds hebben landen die achterlopen een duwtje in de rug nodig met een lagere rente.
So, ladies and gentlemen, often, all that is needed is a boost of this kind to bring about change.
Soms, geachte afgevaardigden, is er dus maar een klein duwtje in de rug nodig om iets in beweging te zetten.
Small-scale fishing has no proper funding and so, without a boost from the state, nothing will change.
De ambachtelijke visserij beschikt nu eenmaal niet over eigen middelen, en dus zal er niets veranderen als de overheid geen duwtje in de rug geeft.
boost
boost
volume_up
opsteker {de} (oppepper)
Early agreement on this package will be a welcome boost.
Spoedige overeenstemming over dit pakket zal een welkome opsteker zijn.

Sinonime (în engleză) pentru "boost":

boost

Exemple de folosire pentru "boost" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Europa moet de mobiliteit van zijn intellectuele en materiële potentieel vergroten.
EnglishThe communication was designed to boost our performance in this whole area.
Het doel van de mededeling was om al onze prestaties op dit gebied te verbeteren.
EnglishSecond, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
Wanneer je de groei wilt stimuleren, moet je verder de interne vraag steunen.
EnglishWe need these countries to work together on economic reform to boost jobs.
Deze landen moeten samenwerken bij de economische hervormingen om banen te creëren.
EnglishWe call upon the European Council to give the economy a further decisive boost.
Wij hopen dat de Europese Raad hieraan een nieuwe, beslissende impuls zal weten te geven.
EnglishIn particular, I am in favour of a financial boost for this programme.
Ik sta vooral achter de verhoging van de financiële middelen voor het programma.
EnglishWe want this topical debate to give a boost to the opposition in Belarus.
Dit actualiteitendebat wil de Wit-Russische oppositie een hart onder de riem steken.
EnglishThe Commission really must substantially boost programmes devoted to them.
De Commissie moet de voor hen bestemde programma's aanzienlijk versterken.
EnglishFinland is a prime example of how innovation can boost economic growth.
Finland toont bij uitstek aan hoe innovatie economische groei kan stimuleren.
EnglishAnd that's to boost everybody's confidence, to show that you're not scared.
Om ieders zelfvertrouwen op te krikken; laten zien dat je niet bang bent.
EnglishA mechanism is needed which will also boost prosperity in the most disadvantaged regions.
Er is een mechanisme nodig dat de welvaart ook in de ongunstigste regio's versterkt.
EnglishIt is good that we have got ourselves a scheme designed to give a boost to lifelong learning.
Het is goed dat er nu een actie bestaat die de levenslange opleiding bevordert.
EnglishAnd I've already ordered as many new workers as possible...... to boost production.
Ik heb om nieuwe arbeiders gevraagd om de productie op te schroeven.
EnglishThe Commissioner has stressed the need to boost employment in the European Union.
De heer de Silguy heeft gezegd dat wij de werkgelegenheid in de Europese Unie moeten bevorderen.
EnglishThis will provide a well-needed boost to the flagging rural economies.
Dit zal een welkome oppepper zijn voor de kwijnende plattelandseconomie.
EnglishResearch, education and lifelong learning all received a boost.
Onderzoek, opleiding en levenslang leren hebben een krachtige impuls gekregen.
EnglishWe are not trying to boost the popularity of short sea shipping out of idealistic motives.
Wij proberen niet uit ideële motieven de kustvaart op te stoten in de vaart der volkeren.
EnglishThat is why we must boost investment in higher education significantly.
Daarom moeten we de investering in het hoger onderwijs fors verhogen.
EnglishIt is therefore important to boost incentives for vehicles that produce fewer emissions.
Het is dus van belang dat er meer prikkels komen voor auto's die minder uitstoot produceren.
EnglishThis report advocates giving a strong boost to the supranational dimension.
Dit verslag bepleit een veel grotere mate van supranationaliteit.