Traducere engleză-olandeză pentru "terms of payment"

EN

"terms of payment" olandeză traducere

EN terms of payment
volume_up
{plural}

terms of payment
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.

Traduceri similare în dicționarul englez-olandez

terms substantiv
to term verb
term substantiv
of prepoziţie
payment substantiv
to pay verb

Exemple de folosire pentru "terms of payment" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishCompliance with terms of payment is a condition fundamental to the economy as a whole.
Eerbiediging van betalingstermijnen geldt in de hele economie als een van de fundamentele voorwaarden.
EnglishI am not referring to our financial role, as in terms of payment we are top of the league.
Ik bedoel daarmee niet op financieel gebied, want als het op betalen aankomt, zijn wij wereldkampioen.
EnglishFinally there is the Harrison report about terms of payment.
Tenslotte is er het verslag-Harrison over de betalingstermijnen.
EnglishNow we have reached a satisfactory rate in terms of payment.
Het tempo waarin de gelden worden uitgekeerd is nu bevredigend.
EnglishPayment can take many forms in terms of expenses or just compensating for lost hours at work, as distinct from profit in terms of payment.
Betaling kan allerlei vormen aannemen, zoals een onkostenvergoeding of alleen maar een compensatie voor de verloren werkuren, in contrast met geldelijk voordeel.
EnglishSecondly, we note that in terms of payment appropriations for the environment, tremendous importance has been attached to water supply and sewage systems, which is not of course a bad thing per se.
Ten tweede hebben wij vastgesteld dat op het gebied van het milieu veel geld is uitgetrokken voor watervoorziening en riolering.