Traducere engleză-poloneză pentru "bank charges"

EN

"bank charges" poloneză traducere

EN bank charges
volume_up
{plural}

1. Finanţe

bank charges

Exemple de folosire pentru "bank charges" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis appropriation is intended to cover bank charges (commission, agios, miscellaneous expenditure).
Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).
EnglishThis has resulted in high bank charges, particularly in Italy.
W konsekwencji zdrożały opłaty bankowe, w szczególności we Włoszech.
EnglishAs regards bank charges, which Mrs Roithová has addressed, the Commission has already referred to SEPA.
W sprawie opłat bankowych, na co zwróciła uwagę pani Roithová, Komisja powołała się już na SEPA.
EnglishThe EU rules on bank charges for international and national payments in euros do not apply to cheques.
Unijne przepisy dotyczące opłat bankowych za przelewy międzynarodowe i krajowe w euro nie mają zastosowania do czeków.
EnglishPayments often attract extra bank charges, and the cross-border use of digital content is frequently blocked for licensing reasons.
Płatności często wiążą się z dodatkowymi opłatami bankowymi, a warunki licencji uniemożliwiają często korzystanie z materiałów cyfrowych w wymiarze transgranicznym.