Traducere engleză-poloneză pentru "champion"

EN

"champion" poloneză traducere

volume_up
champion {substantiv}

EN champion
volume_up
{substantiv}

1. general

champion (dar şi: adept, master, overlord, impressario)
The champion has still not come in, and the challenger seems bewildered.
Mistrz nadal nie wychodzi, a jego przeciwnik jest oszołomiony.
it's obvious that the champion is delaying his entrance into the arena.
To oczywiste, że mistrz opóźnia swe wejście na halę.
Max Westerman: Geert Chatrou, the World Champion [of] Whistling.
Max Westerman: Geert Chatrou - mistrz świata w gwizdaniu.
champion (dar şi: victor, winner)
To wspaniały zwycięzca i wspaniały człowiek.
champion (dar şi: champ)
We Flemings are the champions among European taxpayers.
W gronie podatników europejskich jesteśmy czempionami.
I therefore believe that, instead of suffering globalisation, we can shape it, because we are, by nature, a globalisation laboratory; we are the champions of global governance.
Dlatego uważam, że zamiast być ofiarami globalizacji, możemy ją kształtować, ponieważ z natury stanowimy laboratorium globalizacji; jesteśmy czempionami globalnego zarządzania.

2. Sport

champion

Sinonime (în engleză) pentru "champion":

champion

Exemple de folosire pentru "champion" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe European Parliament, as the champion of human rights, spoke out immediately.
Parlament Europejski, jako orędownik praw człowieka, wypowiedział się natychmiast.
EnglishOr if Roper had fought somebody as good as Conklin, would he be the champion today?
Albo Roper, gdyby walczył z kimś równie dobrym jak Conklin, mógłby być dziś mistrzem?
EnglishFlanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
Flandria jest w tej dziedzinie mistrzem świata; nasza racja na wierzchu.
EnglishThen, I don't look it, but I was the Indian national squash champion for three years.
Może po mnie nie widać, ale przez trzy lata byłem mistrzem Indii w squashu.
EnglishThe EU has the opportunity to champion the cause of human rights globally.
UE ma szansę stać się globalnym przodownikiem w dziedzinie praw człowieka.
EnglishBut you're the only man to ever beat the current heavyweight champion.
Ale jesteś jedyną osobą, która może pobić aktualnego mistrza wagi ciężkiej.
EnglishHe was a true European and has been a champion of democracy and liberty throughout his life.
„Był prawdziwym Europejczykiem, który przez całe życie bronił demokracji i wolności.
EnglishMr Barroso's Commission was to become the champion of citizens' freedoms and rights.
Komisja Barrosa miała stać się orędownikiem praw i swobód obywateli.
EnglishTable 14 Ps Study II (CHAMPION) Efficacy Results at 16 Weeks
Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach
EnglishThe church must be open to all and must champion the disadvantaged.
Kościół musi być otwarty dla wszystkich i wstawiać się za pokrzywdzonymi.
EnglishIf Conklin had started earlier in his career, would he be the champion?
Jeśli Conklin zacząłby wcześniej swoją karierę, byłby już mistrzem?
EnglishWe, as Europe, champion a move from an oil-based economy and we champion renewables.
Jako Europa popieramy odejście od gospodarki opartej na ropie naftowej i popieramy źródła odnawialne.
EnglishThe Conference of Presidents will champion this cause accordingly to the Council and the Commission.
Konferencja Przewodniczących wesprze tę sprawę wraz z Radą i Komisją.
EnglishSpecial interest always seeks to present itself as a champion of the public interest.
Zawsze dąży się do przedstawiania swoich szczególnych interesów jako najważniejszych interesów społecznych.
EnglishAnd when the Philistines saw that their champion was dead, they fled.
A gdy ujrzeli Filistynowie, iż umarł mocarz ich, uciekli.
EnglishThat is the energy future that Europe must champion.
To przyszłość sektora energetycznego, i Europa musi być jej orędownikiem.
EnglishHe has been a very good champion of citizens' rights, and I am pleased he will continue in this role.
Jest bardzo dobrym obrońcą praw obywatelskich i cieszę się, że będzie nadal sprawował ten urząd.
EnglishYou champion human rights, but we should not limit ourselves to defending the rights of minorities.
Jest pani orędowniczką praw człowieka, ale nie powinniśmy ograniczać się do obrony praw mniejszości.
EnglishMr President, I like to think that I have always been a champion of my South East constituents.
Panie Przewodniczący! Uważam się za wyraziciela interesów moich wyborców z południowo-wschodniej Anglii.
EnglishSecond, in play -- he's a national champion bridge player.
Po drugie, w domenie zabawy: jest krajowym mistrzem w brydża.