Traducere engleză-poloneză pentru "characterization"

EN

"characterization" poloneză traducere

volume_up
character {substantiv}

EN characterization
volume_up
{substantiv}

characterization (dar şi: account, depiction, description, synopsis)
characterization (dar şi: character study)

Exemple de folosire pentru "characterization" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis is a characterization of what it would look like if you could remove the water.
Pokazuje jakby to wyglądało, gdyby usunąć wodę.
EnglishThat characterization, in my view, is even more charitable.
Moim zdaniem taka charakterystyka jest aż nazbyt hojna.
EnglishI have a characterization.
EnglishThis difference in enhancement pattern is useful in formulating a differential diagnosis based on lesion characterization and diagnostic confidence.
Ta różnica profilu wzmocnienia jest przydatna w formułowaniu rozpoznania różnicowego w oparciu o charakterystykę zmiany chorobowej i pewność diagnostyczną.
EnglishMRI is a widely used technique for the evaluation and detection of diffuse liver disease as well as for further characterization of focal liver disease.
MRI jest szeroko stosowaną techniką do oceny i wykrywania rozsianych chorób wątroby, jak również do dokładniejszego opisywania ogniskowych zmian w wątrobie.