Traducere engleză-poloneză pentru "comfort"

EN

"comfort" poloneză traducere

volume_up
comfort {substantiv}

EN comfort
volume_up
{substantiv}

comfort (dar şi: cosiness, luxuriousness, cushiness)
The rate of administration should be determined by the patient's comfort level.
O szybkości infuzji powinien decydować komfort pacjenta.
Your employees can talk in comfort all day long.
Gwarantuje to pracownikom komfort na cały dzień rozmów.
I use the euphemism digestive comfort -- actually -- it's a digestive discomfort, which the gut is concerned with.
Nazywam to eufemistycznie: komfort trawienia. ~~~ Choć jest to bardziej dyskomfort jeśli chodzi o jelita.
comfort (dar şi: consolation, solace)
Now, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.
ale ta pociecha trwa może ze 20 sekund.
For as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.
Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.
desolation and destruction, and the famine and the sword; how shall I comfort thee?
) Spustoszenie i skruszenie, głód i miecz; któż cię pocieszy?
Comfort is no longer why we watch television.
Otucha nie jest już powodem, dla którego oglądamy telewizję.
Otucha ma się dobrze.
There was something comforting about a voice that was not my own.
Głos, który nie był mój, poniekąd dodawał mi otuchy.
comfort (dar şi: convenience, coziness)
Designed for maximum convenience and providing superior wearing comfort, it helps simplify your busy lifestyle.
Nasze rozwiązanie zapewnia maksymalną wygodę i najwyższy możliwy komfort noszenia, dzięki czemu ułatwi Twoje aktywne życie.
However, in putting comfort and security first, we are liable to forget that the social model of the economy means in practice greater bureaucracy.
Jeśli jednak postawimy na pierwszym miejscu wygodę i bezpieczeństwo społeczne, możemy zapomnieć o tym, że społeczny model gospodarki oznacza w praktyce biurokratyzację.
So I would like the European Union to have better control over the hygiene of safety checks in airports, so that it can improve the well-being, safety and comfort of passengers.
Chciałabym więc, aby Unia Europejska lepiej kontrolowała higienę kontroli bezpieczeństwa na lotniskach, aby polepszyć warunki na lotniskach, bezpieczeństwo i wygodę pasażerów.
comfort

Sinonime (în engleză) pentru "comfort":

comfort

Exemple de folosire pentru "comfort" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHow then comfort ye me in vain, Seeing in your answers there remaineth [only] falsehood?
Jakoż mię tedy próżno cieszycie, gdyż w odpowiedziach waszych zostaje kłamstwo?
EnglishWe, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
My, z komfortowej pozycji przed telewizorami, czujemy mdłości oglądając ich.
EnglishNo-one talks about the psychological damage to the 'comfort women' themselves.
Ale o urazie psychicznym samych kobiet do towarzystwa nie wspomni nikt.
EnglishAnd Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
Przetoż płakał Efraim, ojciec ich, przez wiele dni; i przyszli bracia jego, aby go cieszyli.
EnglishThe rate of administration should be determined by the patient's comfort level.
Szybkość podawania trzeba uzależnić od poziomu komfortu pacjenta.
EnglishPatient comfort in various social and work settings was also improved.
Samopoczucie pacjentek poprawiło si tak e w yciu towarzyskim i zawodowym.
EnglishWe have much greater things than our everyday comfort to fear.
Mamy o wiele poważniejsze problemy, aniżeli utrata naszych codziennych wygód.
Englishdesolation and destruction, and the famine and the sword; how shall I comfort thee?
) Spustoszenie i skruszenie, głód i miecz; któż cię pocieszy?
EnglishWhat shall I compare to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion?
Kogoć przypodobam, abym cię ucieszył, panno, córko Syońska?
EnglishAnd we were now well out of our comfort zone, and in uncharted territory.
Tak oto znaleźliśmy się tam, gdzie nie był nikt przed nami.
EnglishMaximum comfort Uncomfortable headsets aren’t an option, at least not if you value employee retention.
Doskonała jakość dźwięku wpływa ponadto na ułatwienie współpracy wewnętrznej w centrum.
EnglishThat's an example, I think, for us to look at and for us to draw comfort from.
Jest to przykład wart odnotowania i niosący pociechę.
EnglishIt is my opinion that current international legislation offers no comfort on these points.
Moim zdaniem w tych sprawach nie będzie wielkiego pożytku z obecnego prawodawstwa międzynarodowego.
EnglishMKB BANK, HungaryLeading bank experiences great comfort which secures healthy work environment.
MKB Bank, WęgryPracownicy czołowego banku mogą pracować w komforcie i zdrowych warunkach pracy.
Englishcease then, And let me alone, that I may take comfort a little,.
Przetoż przestań, a zaniechaj mię, abym się troszeczkę posilił,.
EnglishLet, I pray thee, thy lovingkindness be for my comfort, According to thy word unto thy servant.
Niechajże mię, proszę, ucieszy miłosierdzie twoje według wyroku twego, któryś uczynił słudze twemu.
EnglishWhen the liberal team loses, as it did in 2004, and as it almost did in 2000, we comfort ourselves.
Kiedy liberałowie przegrywają, tak jak w 2004 i tak jak prawie przegrali w 2000, pocieszamy się.
EnglishThat is of little comfort to those in Ireland who will suffer greatly in the event of an accident.
To niewielkie pocieszenie dla tych Irlandczyków, którzy najbardziej ucierpią w sytuacji awaryjnej.
EnglishThe next item is the five motions for a resolution on justice for comfort women.
Następny punkt porządku dziennego to pięć projektów rezolucji w sprawie sprawiedliwości dla "kobiet do towarzystwa”.
EnglishI feel as little comfort as possible is a good thing, you know.
Czuję tak mało komfortu, jak to możliwe i wiecie, to dobrze.