Traducere engleză-poloneză pentru "to devastate"

EN

"to devastate" poloneză traducere

EN to devastate
volume_up
[devastated|devastated] {verb}

to devastate
volume_up
dobić {vb.} [fig.]
to devastate (dar şi: to crush)
volume_up
dobijać {vb. imperf.} [fig.]
to devastate (dar şi: to destroy, to ravage, to vandalize)
volume_up
zdewastować {vb. perf.}
And so when I heard that eye specialist tell me all the things, a big fat "no," everybody imagines I was devastated.
Więc kiedy doktor powiedział NIE, może się wszystkim wydawać, że byłam zdewastowana.
In 2008, Cyclone Nargis devastated Myanmar.
W 2008 cyklon Nargis zdewastował Birmę.
However, even though the effects of the tragedy that devastated the region were so severe, European help was not immediately forthcoming.
Chociaż skutki tragedii, która zdewastowała ten region, były tak poważne, to jednak pomoc europejska nie nadeszła od razu.
to devastate (dar şi: to destroy)
Devastated, Japan and its regions need all types of aid and support - humanitarian, financial and technical.
Wyniszczona Japonia i jej regiony potrzebują wszelkich rodzajów pomocy i wsparcia - humanitarnego, finansowego i technicznego.
to devastate
Furthermore, destructive fishing methods are also devastating the rest of the marine environment.
Ponadto całą resztę środowiska morskiego dewastują również niszczycielskie metody połowów.
Our sailors and traders devastated the Arctic environment in the 17th and 18th centuries with the so-called 'rape of Spitsbergen'.
Nasi żeglarze i kupcy dewastowali środowisko Arktyki w XVII i XVIII wieku, podczas tzw. grabieży Spitsbergenu.
Two percent of the population of Europe -- that's 16 million people -- are having their sleep devastated by noise like that.
Dwóm procent populacji europejskiej, tj. 16 milionom ludzi, taki hałas dewastuje sen. ~~~ taki hałas dewastuje sen.
to devastate (dar şi: to bankrupt, to destroy, to ruin, to wreck)
volume_up
zrujnować {vb. perf.}
to devastate (dar şi: to bankrupt, to destroy, to ruin, to wreck)

Exemple de folosire pentru "to devastate" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWould you not agree that such cuts would devastate European agriculture and, in particular, the beef sector?
Czy nie zgodziłaby się pani, że taka redukcja zniszczyłaby rolnictwo europejskie, a w szczególności sektor wołowiny?
EnglishCertainly, in the rest of the world, your choice is to devastate the place, turning everything that will burn into heat, or drink the water that's available.
Tak nie opłaca się uzdatniać wody nawet w Stanach. ~~~ Reszta świata ma do wyboru spalić, co się da, albo pić wodę dostępnej jakości.
EnglishThe closure or the running-down of the Gdańsk shipyard could devastate the whole regional economy, destroying the lives of hundreds of thousands of people.
Zamknięcie lub ograniczenie działalności Stoczni Gdańskiej mogłoby doszczętnie zniszczyć całą regionalną gospodarkę, rujnując życie setkom tysięcy ludzi.
EnglishThe consequences of the CAP, particularly in countries like Portugal, are among the underlying causes of the fires which today devastate vast areas of land year after year.
Następstwa WPR, zwłaszcza w takich krajach jak Portugalia, należą do pierwotnych przyczyn pożarów, które rok po roku pustoszą wielkie obszary.