Traducere engleză-poloneză pentru "exporter"

EN

"exporter" poloneză traducere

volume_up
exporter {substantiv}
volume_up
export {substantiv}

EN exporter
volume_up
{substantiv}

exporter
We have the experience of being the world's largest economy and its largest exporter.
Mamy już doświadczenie jako największa światowa gospodarka oraz największy światowy eksporter.
This means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
To oznacza, że każdego producenta, eksportera czy importera powinny obowiązywać przejrzyste reguły.
In countries where corruption is rife, it is not difficult to acquire the right documents for a fish exporter.
W krajach o rozpowszechnionej korupcji nie ma problemów z pozyskaniem dokumentów eksportera ryb.

Sinonime (în engleză) pentru "export":

export

Exemple de folosire pentru "exporter" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe EU is the most significant global exporter and the second biggest importer.
UE jest najważniejszym na świecie eksporterem oraz drugim co do wielkości importerem.
EnglishMr President, the European Union is the largest exporter in the world today.
Panie przewodniczący! Unia Europejska jest obecnie największym eksporterem na świecie.
EnglishEurope certainly is the world's largest goods exporter and its leading service provider.
Europa jest z pewnością największym eksporterem towarów i wiodącym dostawcą usług.
EnglishThe EU is the world’s biggest exporter and the second-biggest importer.
UE jest największym eksporterem i drugim w kolejności importerem na świecie.
EnglishI come from Northern Ireland, a net exporter of agricultural products.
Pochodzę z Irlandii Północnej, będącej eksporterem netto produktów rolnych.
EnglishCotton: Uzbekistan is the second biggest exporter of cotton on Earth.
Bawełna: Uzbekistan jest drugim największym eksporterem bawełny na Ziemi.
EnglishThis means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
To oznacza, że każdego producenta, eksportera czy importera powinny obowiązywać przejrzyste reguły.
EnglishWe remain - it is always worth saying it - the second biggest textile exporter in the world.
Jesteśmy, co warto podkreślić, drugim co do wielkości eksporterem wyrobów włókienniczych na świecie.
EnglishRomania is not, nor will it be, an exporter of crime.
Rumunia nie jest i nigdy nie będzie eksporterem przestępczości.
EnglishLast year, China became the world's leading exporter of wind turbine equipment and photovoltaic cells.
Chiny w ubiegłym roku stały się światowym liderem w wywozie turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych.
EnglishIn countries where corruption is rife, it is not difficult to acquire the right documents for a fish exporter.
W krajach o rozpowszechnionej korupcji nie ma problemów z pozyskaniem dokumentów eksportera ryb.
EnglishThe Exporter's Club offers practical information on legal regulations in countries outside the EU.
Klub Eksportera udostępnia pomocne informacje dotyczące przepisów prawnych obowiązujących w krajach spoza UE.
EnglishDo the agreements include a net exporter clause, in order to prevent the development of a trade triangle?
Czy zawarte umowy zawierają klauzulę o eksporcie netto, tak aby zapobiec powstaniu trójkąta handlowego?
EnglishThe European Union is both the biggest investor and exporter of goods and services in the world.
Unia Europejska jest zarówno najważniejszym inwestorem, jak i największym eksporterem towarów i usług na świecie.
EnglishIn the four years following the reform of the sugar market, we went from being a net exporter to being a net importer.
Z eksportera cukru netto staliśmy się w ciągu 4 lat importerem netto po ostatniej reformie.
EnglishIt is a well-known fact that the European Union has turned from an exporter to an importer of agricultural produce.
Powszechnie wiadomo, że Unia Europejska zmieniła się z eksportera na importera produktów rolnych.
EnglishIran, too, is a big exporter of terrorism - to Iraq for example, it is a supporter of Hezbollah and Hamas.
Iran jest także znaczącym eksporterem terroryzmu - do Iraku, na przykład, wspiera także Hezbollah i Hamas.
EnglishI should like to illustrate this with an example: Uzbekistan is the world's third largest exporter of cotton.
Chciałabym poprzeć to stwierdzenie przykładem: Uzbekistan jest trzecim co do wielkości eksporterem bawełny.
EnglishWhile this has dragged on, the EU and its Member States have become the world's number one arms exporter.
Podczas gdy ten proces się ciągnął, UE i państwa członkowskie stały się największym światowym eksporterem broni.
EnglishProtectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
Protekcjonizm zastosowany w Europie, będącej największym eksporterem świata, stanowiłby doktrynę skazaną na porażkę.