Traducere engleză-poloneză pentru "to head up"

EN

"to head up" poloneză traducere

EN to head up
volume_up
{verb}

to head up (dar şi: to direct, to guide, to head, to lead)
to head up (dar şi: to conduct, to direct, to drive, to guide)
volume_up
kierować {vb. imperf.}
volume_up
zarządzać {vb. imperf.}
to head up (dar şi: to lead, to officiate)
to head up
volume_up
pokierować {vb. perf.}

Exemple de folosire pentru "to head up" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEach one of them operates either an ear, separately, or the head, up and down.
Każdy z nich kontroluje albo ucho, każde z osobna, albo głowę i porusza nią w górę i w dół.
EnglishAnd I just wanted them to be able to hold their head up after a game.
Chciałem, żeby zawodnicy potrafili wracać z podniesioną głową po meczu.
EnglishHe will drink of the brook in the way: Therefore will he lift up the head.
Z strumienia na drodze pić będzie; przetoż wywyższy głowę.
EnglishWhen Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up his spirit.
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się; a nachyliwszy głowę, oddał ducha.
EnglishYou're twisting your head up, arching your back, it's exhausting."
Odwracasz głowę, wyginasz plecy, co za wysiłek".
EnglishI feel like I had been held underwater, and someone finally reached down and pulled my head up so I could breathe."
Czułem się jakby trzymany pod wodą i ktoś w końcu sięgnął i wyciągnął moja głowę bym mógł oddychać."
EnglishBizarrely, it was even mooted that Iran should head up the Women's Equality Commission at one stage.
Osobliwością jest, że na pewnym etapie postulowano nawet, aby Iran przewodniczył Komisji ds. Równouprawnienia Kobiet.
EnglishFor, lo, thine enemies make a tumult; And they that hate thee have lifted up the head.
Englishwithin yet three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishAnd now shall my head be lifted up above mine enemies round about me.
A tak wywyższona będzie głowa moja nad nieprzyjaciołmi moimi, którzy są około mnie; i będę ofiarował w przybytku jego ofiary wykrzykania; będę śpiewał i chwały oddawał Panu.
EnglishHold your head up high
EnglishAnd Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put under his head, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishHear, O our God; for we are despised: and turn back their reproach upon their own head, and give them up for a spoil in a land of captivity;
EnglishMoreover, the crisis in Haiti represents the first test of the new European External Action Service, which you head up, Mrs Ashton.
Co więcej, kryzys na Haiti stanowi pierwszy sprawdzian nowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, na czele której stoi pani baronessa Ashton.
EnglishIf I be wicked, woe unto me; And if I be righteous, yet shall I not lift up my head; Being filled with ignominy, And looking upon mine affliction.
Englishwithin yet three days shall Pharaoh lift up thy head, and restore thee unto thine office: and thou shalt give Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishAs for me, I keep my head up and continue to stand up for the free expression of opinion in Flanders and in Europe, not least where the issue of immigrants and the danger of Islam are concerned.
Jeżeli chodzi o mnie, to chodzę z podniesioną głową i wciąż opowiadam się za swobodą wypowiedzi we Flandrii i w Europie, zwłaszcza w kwestii imigrantów i zagrożeń związanych z Islamem.