Traducere engleză-poloneză pentru "housetop"

EN

"housetop" poloneză traducere

volume_up
housetop {substantiv}
PL

EN housetop
volume_up
{substantiv}

housetop (dar şi: awning, roof, rooftop)
It is better to dwell in the corner of the housetop, Than with a contentious woman in a wide house.
Lepiej mieszkać w kącie pod dachem, niżeli z żoną swarliwą w domu przestronnym.
Now on the morrow, as they were on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray, about the sixth hour:
A nazajutrz, gdy byli w drodze, a przybliżali się do miasta, wstąpił Piotr na dach, aby się modlił około godziny szóstej.
And not finding by what [way] they might bring him in because of the multitude, they went up to the housetop, and let him down through the tiles with his couch into the midst before Jesus.
A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieśli, dla ciżby, wstąpiwszy na dach, przez posowę spuścili go łożem w pośrodek przed Jezusa.

Exemple de folosire pentru "housetop" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI watch, and am become like a sparrow That is alone upon the house-top.
Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy; jestem jako puhacz na pustyniach.
EnglishIt is better to dwell in the corner of the housetop, Than with a contentious woman in a wide house.
Lepiej mieszkać w kącie pod dachem, niżeli z żoną swarliwą w domu przestronnym.
Englishand let him that is on the housetop not go down, nor enter in, to take anything out his house:
A kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu, ani wchodzi, aby co wziął z domu swego;
EnglishAnd when they were come down from the high place into the city, he communed with Saul upon the housetop.
A gdy zstąpili z góry do miasta, rozmawiał z Saulem na dachu.
EnglishAnd they arose early: and it came to pass about the spring of the day, that Samuel called to Saul on the housetop, saying, Up, that I may send thee away.
EnglishIn that day, he that shall be on the housetop, and his goods in the house, let him not go down to take them away: and let him that is in the field likewise not return back.
Onegoż dnia, byłliby kto na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie zstępuje, aby je pobrał; a kto na roli, niech się także nie wraca do tego, co jest pozad.