Traducere engleză-poloneză pentru "how"

EN

"how" poloneză traducere

volume_up
how {adv.}
PL
volume_up
how {pron.}
PL
volume_up
how [exemplu]

EN how
volume_up
{adverb}

how (dar şi: as, such as, such a)
volume_up
jak {adv.}
We know by now how important they are and how they affected even the Irish referendum.
Wiemy już teraz, jak ważne to sprawy, i jak wpłynęły nawet na irlandzkie referendum.
And that led us to then completely rethinking how we draw, how we work.
To doprowadziło nas do całkowitej zmiany myślenia o tym, jak rysujemy, jak pracujemy.
The real question is knowing how it is all used, how it is all managed.
Rzeczywista kwestia to wiedzieć, jak to wszystko jest wykorzystywane, jak jest to zarządzane.
How corrupt are these people, and how lacking are they in transparency?
Na ile skorumpowani są ci ludzie i na ile brak przejrzystości w ich działaniu?
HbA1c levels give an indication of how well the blood glucose is controlled.
Poziom HbA1c wskazuje, na ile skutecznie kontrolowany jest poziom glukozy we krwi.
In this context, we can also discuss how innovative we are being.
W kontekście tym możemy również zastanawiać się, na ile jesteśmy innowacyjni.

Exemple de folosire pentru "how" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishThe issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
EnglishI even knew the differential diagnosis in how to classify renal tubular acidosis.
Znałem nawet diagnozy różnicowe w klasyfikowaniu nerkowej kwasicy kanalikowej.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishThe main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.
Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishThis risk of developing blood clots is not affected by how long you use the medicine.
Ryzyko powstawania skrzeplin krwi nie jest uzależnione od czasu stosowania leku.
EnglishThe number of infusions you receive will depend on how you respond to the treatment.
Liczba wlewów, które pacjent otrzyma będzie zależała od odpowiedzi na leczenie.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
W przyszłości będziemy musieli również uwzględnić reakcje państw członkowskich.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
EnglishWhen and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
Kiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
EnglishThis is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
W ten sposób junta chce powstrzymać ją przed kandydowaniem w nadchodzących wyborach.
EnglishThis is how I was when I returned from the hospital after nearly four months.
To właśnie tak wyglądałem po moim powrocie ze szpitala po prawie 4 miesiącach.
EnglishThe essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.